Friday, March 27, 2015

ลี กวนยู เผด็จการอันเป็นที่รัก เครดิต จอม เพชรประดับ
Published on Mar 25, 2015
นาย ประจวบ เจริญสุข ฝ่ายต่างประเทศ ของ Thaivoicemedia กล่าวในรายการ Frontline Thailand เกี่ยวกับ นายลี กวน ยู รัฐบุรุษและบิดาแห่งสิงคโปร์ ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา รวมอายุ 91 ปีว่า ความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทันสมัย ก้าวหน้า ประกอบกับจิตใจที่ ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำงานเพื่อประชาชนสิงคโปร์อย่างแท้จริง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชี­ย ได้ และมีบทบาทอย่างสำคัญในภูมิภาคและในโลก ต่างกับประเทศไทย ที่ใหญ่กว่า มีทรัพยากร และประชาชากรมากว่า แต่ยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้ เพราะปัญหาอยู่ที่อำนาจชนชั้นนำที่เห็นแก่­ตัว ไม่ยอมเปิดโอกาสให้กับประชาชน ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ แม้ว่า ศักยภาพของคนไทยไม่แพ้คนสิงคโปร์ หรือคนในประเทศอื่น รวมทั้ง ความเป็นเผด็จการแบบเห็นแก่ตัว เห็นแก่อำนาจประโยชน์เฉพาะกลุ่มในประเทศไท­ย แม้จะมีคนไทย หรือผู้นำไทยที่มีศักยภาพมากแค่ไหน ก็จะไม่ได้รับโอกาสที่จะให้ทำงานเพื่อประโ­ย ชน์และเพื่อการพัฒนาประเทศได้ ขณะที่ ลี กวน ยู มีความเป็นเผด็จการอยู่ในตัวด้วยเหมือนกัน แต่เผด็จการของ ลี กวน ยูเป็นไปเพื่อสร้างชาติ สร้างประเทศ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

No comments:

Post a Comment