Saturday, March 28, 2015

รัฐบาลทหารไทย ซ้อมนายวสุ เอี่ยมสะอาด อย่างหนัก โปรดช่วยฟ้องชาวโลกด้วย!!!!!!

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับรายงานข่าวยืนยันว่า นายวสุ เอี่ยมสะอาด ถูกซ้อมอย่างหนัก  ขอให้ช่วยกันกระจายข่าวไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยการออกมาขู่ของโจรกบฏฆาตกร ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นลักษณะวัวสันหลังหวะ  การซ้อมผู้ต้องหาได้กลายเป็นมาตรฐานการสอบสวนและพิจารณาคดีของยุคเผด็จการทหารครองเมืองไปแล้ว  ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง จงช่วยแจ้งเบาะแสมาที่ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ไปยัง ประธานบริหาร ดร.เพียงดิน รักไทย ทาง  president@tahr-global.org  ด้วย จักขอบคุณยิ่งรัฐบาลทหารไทย ซ้อมนายวสุ เอี่ยมสะอาด อย่างหนัก โปรดช่วยฟ้องชาวโลกด้วย!!!!!!

No comments:

Post a Comment