Wednesday, March 25, 2015

พระเทพ คือ รัชกาลที่ 10 ที่คนไทยล้วนจงรักภักดี ...???

รายการ ยืนหยัดปรัชญา ตอน รัชกาลที่๑๐


เทพไหนจ๊ะ.... อ้อ...เทพนี้นี่เอง...เอ๋ง  ๆ

 


รายการ ยืนหยัดปรัชญา ตอน รัชกาลที่๑๐

ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ สักคำที่ลึกซึ้ง ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ เหอ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

No comments:

Post a Comment