Wednesday, March 25, 2015

เอาอีกแล้ว ประยุทธ์... ขู่ใช้อำนาจลุยสื่อ สงสัยกินยาคุมย้อนศร ม๊างงง...

"บิ๊กตู่" ฉุนควันออกหู ด่ากราดสื่อ "ลั่น" จากนี้จะเข้าตรวจสอบหากสื่อใดสร้างความแตกแยกเอาอีกแล้ว ประยุทธ์... ขู่ใช้อำนาจลุยสื่อ  สงสัยกินยาคุมย้อนศร ม๊างงง...
https://www.youtube.com/watch?v=p9v6KY7DQ2gNo comments:

Post a Comment