Tuesday, March 8, 2016

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 26 ขวาพิฆาตซ้าย & เบื้องหลังตุลาเลือด (ต่อ)

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 26 ขวาพิฆาตซ้าย & เบื้องหลังตุลาเลือด (ต่อ)

https://youtu.be/ofLTFeZfE10

หรือ

https://youtu.be/0b_bsOVxsvY

----------------------

 

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 25 ขวาพิฆาตซ้าย เบื้องหลังตุลาเลือด!!

https://youtu.be/lmyaRfus7pM

หรือ

https://youtu.be/QK2qvQ-sJfw

----------------------

 

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 24 กษัตริย์นักประชาธิปไตย? เบื้องหลังตุลาฯเลือด

https://youtu.be/J4oO-j06T3o  หรือ

https://youtu.be/6-3EqIkDnEM  หรือ

https://youtu.be/TvQDa8eR2jg

----------------------

 

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

 

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

No comments:

Post a Comment