Friday, January 22, 2016

ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ ตอน ๒๓ มค. ๒๕๕๙ . เปิดแผนศัตรู คสช และ เตรียมพร้อมล้ม คสช.เพื่อโค่นระบอบเผด็จการ

ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ ตอน ๒๓ มค. ๒๕๕๙ . เปิดแผนศัตรู คสช และ เตรียมพร้อมล้ม คสช.เพื่อโค่นระบอบเผด็จ...

http://www.youtube.com/watch?v=dmquXNURNhQ
http://www.mediafire.com/listen/7uzh7t042np9d31/chupong-usa2016-1-23.mp3 ดาว์โหลดเพื่อการเผยแพร่

No comments:

Post a Comment