Monday, January 18, 2016

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย ตอน "ทำไม ดร. ทักษิน จึงเป็นเป้าโจมตี ไม่จบสิ้น? เขาเลวร้ายจริง หรือมีอะไรลึกกว่านั้น?"

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย ตอน "ทำไม ดร. ทักษิน จึงเป็นเป้าโจมตี ไม่จบสิ้น? เขาเลวร้ายจริง หรือมีอะไรลึกกว่านั้น?"

https://youtu.be/V4YbuGIUiz0

หรือ

https://youtu.be/ir9XxqbSJ6U

หรือ

https://youtu.be/aay-v3bukmw

หรือ

http://www.dailymotion.com/video/x3n1htx

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

No comments:

Post a Comment