Sunday, December 13, 2015

บทความนี้....ประชาคมออนไลน์ต้องอ่าน..ก่อนที่จะถูกขี้ข้าเผด็จการใส่ร้ายตีกิน..

บทความนี้....ประชาคมออนไลน์ต้องอ่าน..ก่อนที่จะถูกขี้ข้าเผด็จการใส่ร้ายตีกิน..

ก่อนที่จะถูกลิ่วล้อและสมุนบริวารของอันธพาลบ้าอำนาจไล่ล่ายัดเยียดความผิด…

เชิญอ่านครับ:

Credit: Thanaboon Chiranuvat to Prachuab Charoensuk

การที่เจ้าพนักงาน ออกมาข่มขู่ประชาชนว่า จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯของไทย ผลจะออกมาเป็นอย่างไรในที่สุด?

ผมขอให้ความเห็นโดยสุจริตใจ ต่อ "ท่านผู้นำ" ดังต่อไปนี้:

No comments:

Post a Comment