Thursday, December 17, 2015

ประยุทธ์ฯ สั่งกระทรวงต่างประเทศเดินหน้ายกเลิกพาสปอร์ต 'ทักษิณ' ไม่ว่าจะมีกี่เล่มก็ถอนหมดทุกเล่ม

ประยุทธ์ฯ สั่งกระทรวงต่างประเทศเดินหน้ายกเลิกพาสปอร์ต 'ทักษิณ' ไม่ว่าจะมีกี่เล่มก็ถอนหมดทุกเล่ม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกระทรวงต่างประเทศ ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่า มีกี่เล่มก็ถอนทั้งหมดทุกเล่ม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 'ไม่ว่าจะเล่มสีนำตาล สีแดง สีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่ ก็ถอนหมด โดยเห็นมีข่าวว่าถอนหมดหรือยัง มีกี่เล่มก็ถอนหมดทุกเล่ม' พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว http://news.voicetv.co.th/thailand/211761.html

No comments:

Post a Comment