Tuesday, December 15, 2015

2559 ดีเดย์ของการเปลี่ยนระบอบ เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๙ แล้ว!!!

2559 ดีเดย์ของการเปลี่ยนระบอบ เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๙ แล้ว!!!

ความเสียหายเกินปล่อยให้ยืดยาว
เมื่อถึงคราวภูมิพลต้องละสังขาร
บัลลังก์ถึงวันประชาพิจารณ์
อนาคตถึงกาลเปลี่ยนระบอบยั่งยืน

+++++++++++++++++++++++++
ความเสียหาย
 • การลงทุนไหลออก
 • การส่งออกยับเยิน
 • การท่องเที่ยวมีแต่ยอดคน แต่ยอดเงินถดถอย
 • ราคาสินค้าเกษตรกรรมตกต่ำทั่วหน้า ชาวประชาขาดแรงซื้อ
 • การคดโกงแบบแดกด่วน เกิดขึ้นต่อเนื่องและยิ่งหนักหน่วงในยุคแก็งค์แดกด่วน
 • ระบบตรวจสอบถูกทำลายสิ้น การโกงกินจึงมหันต์
 • งบเทิดทูนและงบกองทัพ เพิ่มเกินสองเท่าในช่วงไม่ถึงสิบปี
 • เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาร่วมปล้นชาติ ด้วยนโยบายอันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของชนชั้นปกครอง

การละสังขารของภูมิพล ทิ้งมรดกบาปไว้มากมาย
 • ความแตกแยกของปวงชนเป็นไปอย่างลึกซึ้งและร้าวฉานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ
 • การสังหารหมู่ประชาชน เกิดขึ้นซ้ำซาก โดยคนก่อกรรมไม่ได้รับโทษ เหยื่อไม่ได้รับความยุติธรรม
 • คนไม่จงรักภักดี ถูกเล่นงานด้วยกฎหมายเถื่อน
 • ทหารของพระราชา เอากฎหมายยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาใช้ก่อนยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
 • ความตกต่ำและภาพความอัปลักษณ์ของราชวงศ์ แม้ว่าจะใช้งบประมาณเทิดทูนเป็นประวัติการณ์
 • ราชวงศ์ที่สิ้นเปลืองเงินภาษีอากรประชาชนมากที่สุด
 • ความร่ำรวยผิดปกติบนทฤษฎีพอเพียง
 • สถิติการปล้นอำนาจประชาชน ด้วยการรัฐประหารในสภา บนบัลลังก์ศาล และด้วยรถถัง
 • โครงการหลวงที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้จริง (อ่างเก็บน้ำ กังหัน ...สุดท้ายก็แค่ ชั่งหัวมัน)
 • ระบบยุติธรรมที่ตกต่ำ เหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อน สองมาตราหรือไม่มีมาตรฐาน สอบตกในทุกเรื่องตามระดับมาตรฐานโลก
 • การศึกษาตกต่ำล้าหลังเพื่อนบ้านอาเซี่ยน
 • การคดโกงคอรัปชั่นโดยคนดี น่ารังเกียจตั้งแต่เดย์วัน
 • นักการเมืองตัวแทนประชาชนถูกทำลายป้ายสี (และลดอำนาจ)
 • รัฐสภาถูกป้ายสีให้เป็น เผด็จการเสียงข้างมาก
 • การเลือกตั้ง ถูกลดค่าเป็นการขายจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ของประชาชน
 • สิทธิมนุษยชนถูกเหยียบย่ำอย่างเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปี
 • การเปลี่ยนรัชกาล สร้างปัญหาให้ชาติและปวงชนอย่างน่าทุเรศ

ทางเลือกของประเทศไทย
มีกษัตริย์ หรือไม่มีกษัตริย์
ราชาธิปไตย หรือ ประชาธิปไตย
อนาคต หลัง ภูมิพล ควรอยู่ในมือใคร?

ประชาชนต้องแสดงตัว อาศัยโอกาสสำคัญนี้ เปลี่ยนระบอบ

No comments:

Post a Comment