Saturday, October 24, 2015

ข่าวล่าสุดรออีกศพ,หมอหยอง กำลังปั๊มหัวใจ(?) จาก ปล(ร)ากรม จะเป็น “ปูกรม” ไหม?

ครอบครัวปรากรมติดต่อขอรับศพ ที่ รพ.ตร. 
(โปรดระวังหากพวกมันจับยิ่งลักษณ์เข้าคุกก็จะเกิดเหตุการจากปรากรม..เป็น'ปูกรม'แน่นอน)
6)ข่าวล่าสุดรออีกศพ,หมอหยอง กำลังปั๊มหัวใจ

No comments:

Post a Comment