Saturday, October 24, 2015

เอาอีกแล้ว ทัพผู้ลี้ภัยเซอร์เบีย นับสามพันกว่า ทะลักเข้าโครเอเชียDownload

เอาอีกแล้ว ทัพผู้ลี้ภัยเซอร์เบีย นับสามพันกว่า ทะลักเข้าโครเอเชีย

เอาอีกแล้ว ผู้ลี้ภัยเซอร์เบีย นับสามพันกว่า ทะลักเข้าโครเอเชีย

เหตุ ร้ายในประเทศที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยองค์การนานาชาติ ทำให้มันเลยเส้นธรรมดา จนคนบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้... โลกเราก้าวมาถึงวันนี้ได้อย่างไร? 

No comments:

Post a Comment