Wednesday, October 21, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย 21 ตุลาคม 2558 "ประเทศไทยใกล้วิบัติ เพร...ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย 21 ตุลาคม 2558 "ประเทศไทยใกล้วิบัติ เพราะคนไทยขาดมนุษยธรม"
https://youtu.be/6kPqbxW27hcNo comments:

Post a Comment