Friday, September 4, 2015

มันคือ “สงครามชนชั้น" โดย October

ระบบการเมืองที่ลวงโลก ระบอบการเมืองที่หลอกลวงประชาชน... 

ระบบการเมืองไทยในปัจจบันคือระบอบการเมืองของโจรและปีศาจซาตาน 

ภายใต้การแอบอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อปล้นชาติและหลอกลวงประชาชน
และสร้างความชอบธรรมและความชอบใจให้กับตนและพวกพ้อง   

บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆที่กระทำการเช่นนี้หากหลักนิติรัฐ,หลักนิติธรรมยังคงดำรงอยู่ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 112  และมาตราอื่นๆ
ซึ่งไม่แตกต่างจากหลายๆคนที่ต้องคดี112ในข้อหาแอบอ้างสถาบันฯ 


หากเรามีข้าราชการที่ดี 

มีพรรคการเมืองที่ดี 

มีนักการเมืองที่ดี 

มีผู้บริหารและนักบริหารที่ดี 

มีผู้ปกครองและนักปกครองที่ดี 

ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรา..ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครในโลกนี้..

แต่เหตุแห่งปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน.. ช่างมากมายเหลือ.. 

แต่ทุกปัญหาล้วนแล้วแต่มาจากชนชั้นผู้ปกครองและผู้มีอำนาจทั้งสิ้น 

ที่ต้องการกอบโกยผลประโยขน์แล้วกดขี่คนในชาติโดยไม่รู้จักพอ.. 

ซึ่งปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกิดมาจากประชาชนเลยแม้แต่น้อย..  
เพราะเรามีทหารและข้าราชการที่มีอำนาจกระทำตัวเป็นโจร 
เรามีพรรคการเมืองและนักการเมืองบางพรรคที่เป็นโจร 

เรามีพรรคการเมืองและนักการเมืองบางพรรคที่สมคบคิดกับโจร 

เพราะประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบโจรและปีศาจตาน 

ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข..โดยแท้จริง 

หรือเพราะเราหลงผิดคิดว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยตามหลักคิดของนักการเมืองและนักโษฆษณาการ.. 

แต่เนื้อในคือระบอบอันธพาลสันดานโจรและปีศาจซาตาน..  


แม้กระทั่งการเสียดินแดนในอดีตที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่มาจากชนชั้นผู้ปกครองทั้งสิ้นที่ไปยกดินแดนให้ต่างชาติ..ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย 

หรือกรณีการคืนดินแดนของสยามไปให้กับจักรวรรดินิยมหลังสงครามโลกครั้งที่2 ก็ไม่ควรจะทำหรือรีบทำ เพราะเป็นการได้เสียดินแดนโดยสงครามและการใช้กำลัง เพราะสยามเองก็เสียดินแดนในอดีตไปโดยถูกใช้กำลัง และได้ดินแดนกลับคืนมาโดยใช้กำลังเช่นกัน... 

ลำพังในตอนนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่มีปัญญาจะสู้รบกับสยามอย่างแน่นอน เพราะน่านน้ำของสยามมีเรือดำน้ำอยู่4ลำคอยป้องกันและไล่ล่าทำลายเรือรบของศัตรูรวมทั้งเรือผิวน้ำ,เครื่องบินรบพร้อมนักบินที่ช่ำชอง,อาวุธทางบกก็เทียบเท่ากัน  

และกรณีการยกข้าวให้อังกฤษฟรีๆเป็นจำนวนมหาศาลหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็มาจากตระกูลเชื้อสายศักดินา"ปราโมช"ที่ขายชาติ,โง่แล้วอวดฉลาด.. 

จนกระทั่งท่านปรีดีฯซึ่งเป็นลูกชาวนาต้องเป็นผุู้แก้ไขให้เป็นสัญญาใหม่.. ให้เป็นการซื้อ-ขายตามราคาตลาดโลก 

แม้กระทั่งกรณีเขาพระวิหารเพราะความโง่หรือขายชาติของตระกูลไหนที่เป็นทนายแล้วทำให้ไทยต้องเสียดินแดนโดยไม่ควรจะเป็น 

หากตราบที่ประชาชนไม่รู้เท่าทันความคิดของชนชั้นผู้ปกครองที่กดขี่ขูดรีด 

เราจะไม่มีวันที่จะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้เลย เพราะประชาธิปไตย..ได้มาด้วยการต่อสู้.. 

ไม่ใช่จากการเรียกร้องหรือขอร้อง 

เช่นที่ทาสไพร่ของอำมาตย์และนักเลือกตั้งกำลังแสดงอยู่ในปัจจุบัน 

เพราะที่ผ่านมาการถูกล้อมฆ่ามาแล้วหลายครั้ง มันคือ..สงครามชนชั้น.

October

No comments:

Post a Comment