Thursday, September 3, 2015

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน...?? ทำยังไง?

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็คือต้องกำจัดทั้งระบอบกษัตริย์ ระบอบอำมาตย์ให้ซิ้นซาก จึงจะถือเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพราะพวกท่านทั้งหลายทำลายแผ่นดินนี้มาโดยตลอด เข้าใจปะ
'พล.อ.เปรม'ติงร่างรธน. ไม่บัญญัติ'ตอบแทนคุณแผ่นดิน'
"พล.อ.เปรม" ปธ.องคมนตรี ปลุกเยาวชน4ชจต. รู้หน้าที่นึกถึงชาติบ้านเมือง ติงร่างรธน.ไม่บัญญัติเรื่อง "ตอบแทนคุณแผ่นดิน"

No comments:

Post a Comment