Monday, August 31, 2015

ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

ข้าราชการไม่ทำงานปล่อยให้มีการเผาขยะไม่หยุดทุกวัน
ชาวบ้านไม่ได้นอนตั้งแต่สองทุ่ม บ่นเหนื่อยมากๆ แถวนั้น มีทั้งเด็กเล็ก และคนแก่ แจ้งข้าราชการไปแล้วก็ไม่ทำงาน นี่เป็นมาร่วมๆจะสิบปีแล้ว

ใครมีอำนาจแถวนั้น รับเรื่องไปจัดการด่วน!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x9g8elSgZqY


ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

No comments:

Post a Comment