Wednesday, September 9, 2015

หลักการปฏิวัติ จาก อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ

เอาอำนาจไปไว้กับเหี้ย. เหี้ยเลยเป็นราชา. พอคนตาสว่าง. ราชาก็กลายเป็นใอ้เหี้ย. ปัญหาเอาอำนาจคืนมากจากราชา หรือจากเหี้ยก็ได้แล้วแต่จะเรียก. มันไม่ยอมง่ายๆ มันต้องปกป้องอำนาจไว้. ใครไปแย่งอำนายมัน จะแย่งโดยวิธีใดมันก็ไม่ยอมให้ และมันป้องกันอำนาจเต็มที่ ถึงขั้นฆ่าพวกที่ไปแย่งอำนาจมัน 

ดังนั้น ต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนว่าถ้าเราจะแย่งอำนาจจากเหี้ยมต้องเอาชนะเหี้ยให้ได้ วิธีใดที่เิาชนะและได้ิำนาจคืนมาด้วยจึงถืิว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง
วิธีที่ชนะแต่ไม่ได้อำนาจเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง. เช่นชนะเลือกตั้งเป็นต้นถือว่าเป็นการชนะแบบไม่มีอำนาจ มีแต่รอวันพ่ายแพ้สูญเสีย ต้องชนะแบบได้อำนาจจึงจะชนะจริงๆและมีประโยชน์กับประเทศชาติและประมาชน

การเอาชนะแบบมีอำนาจ. 
1. ชนะทางยุทธศาสตร์ สามารถทำลายนะบอบเผด็จการราชาธิปไตยแบบขุดรากถอนโคน และเหี้ยต้องสูญพันธุ์
และ ต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมขึ้นมาแทน 
2.สร้าง รัฐธรรมนูญ ที่ส่งเสริมระบอบปชต
3 ยกเลิกเศรษฐกิจแบบผูกขาดเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
4. เปลี่ยนวัฒนธรรมศักดินา วัฒนธรรมอุปถัมภ์เป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
5. นโยบายความมั่นคงของชาติขึ้นต่อนโยบายความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย และการกินดีอยู่ดีของประชาชนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการบริหารประเทศ

No comments:

Post a Comment