Saturday, July 25, 2015

ประเทศไทยในฝัน ควรเป็นอย่างไร ด้านการเมืองการปกครอง หลังเปลี่นระบอบ?

 • ·       อยากจะให้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งค่ะ
 • ·       เป็นประชาธิปไตย์อันมีประชาชนเป็นผู้นำประเทศ
 • ·       พลเมืองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาค
  ไม่มีชนชั้นปกครองตนเอง รัฐบาลคือองค์กร 3 -นิติบัญญัติ-ตุลาการ-บริหาร ทั้ง 3 องค์กรต้องมีพลเมืองเข้าร่วมอย่าปล่อยเจ้าหน้าที่ทำกันเอง
  มุ่งเน้นความผาสุข ของประชาชนและความเติบโตทางวัฒนธรรม
  กระบวนการยุติธรรมสำคัญมากควรรื้อทำใหม่
 • ·       การปกครองในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า
  ประเทศไทยต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีเหมือนประเทศเสรีสากล ....
  ไม่เอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอามันไปไถนาปลูกข้าว-ไปเลี้ยงควายจะได้รู้ความทุกยากของประชาชนที่ยากจน...มันสบายมาชั่วนาตาปีแล้ว
 • ·       เป็นประชาธิปไตย์สมบูรณ์เหมือนต่างประเทศ
 • ทุกคนเท่าเทียมกัน
 • ไม่แบ่งชนชั้น
 • ·       เราควรมีการเลือกตั้งตั้งแต่ตำรวจท้องที่ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการ
  อบต. อบจ. ปลัดอำเภอ ปลัตจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนถึง สส. สว. ผู้พิพากษา
  อัยการ ตุลาการ ทุกอย่างที่ว่ามานี้ควรมาจากการเลือกตั้ง เพราะว่า
  อยากให้ประเทศไทยไม่มีเส้นมีสาย ข้าราชการต้องแคร์ประชาชน เพราะมาจากการเลือกตั้ง
  แล้วต้องทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 • นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้ง และต้องกระจายอำนาจทหาร
  ไม่ให้มีอำนาจมากเกินไป โดยให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  กองทัพต้องอยู่ใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรี
 • ·       1.ปกครอง แบบ สหพันธ์รัฐ แบบ ประธานาธิบดีเป็นประมุข
  เพราะ สมัยก่อน ก่อนสุโขทัย ดินแดน ประเทศไทย เป็นอาณาจักรมาก่อน อีกทั้ง
  พอผมอ่านเรื่องที่จิตร แฉความลับศักดินา ทำให้ผมรู้เลยว่า ความชั่วมีมากเพียงใด 

 • อีกทั้ง เมื่อ ปี 2557 ล้านนา อยากแยกประเทศ 3ชายแดน ก็อยากแยก ดังนั้น
  สมควรรึยังที่สยามจะปกครอง แบบ สหพันธ์รัฐ

 • 2.เปลี่ยนชื่อประเทศ เป็น สยาม หรือ สยามประเทศ (Syram
  แบบนี้ป้องกันไม่ให้ต่างชาติมันอ่านว่า เสียม ยุค เฮียป. แม่งโง่
  มันไม่คิดแบบนี้ไง) หรือ (Syram Prathet) เพราะ ผมมีความเชื่อว่า ดวง ประเทศไทย
  ควรใช้ ส นำหน้า ส แปลว่า ศรี หมายถึงดี ท หมายถึง ทราม หรือ เลวทราม
 • อ้างอิง http://plutoastrologer.blogspot.com/2014/03/blog-post_14.html

 • 3.เปลี่ยนเพลงชาติ ใช้แบบ 2477 เนื่องจาก เฮีย ป. มันทุเรจ เปลี่ยนชื่อประเทศไม่พอ
  เปลี่ยนเพลงชาติอีก 
 • ถ้าไม่เปลี่ยนทั้งสองอย่าง ก็เหมือนว่า เราอยู่ยุค เฮีย ป. อยู่ ยุคทหารอยู่

 • เชื่อไม่เชื่อไม่รู้ แต่ คนไทยอยากให้เปลี่ยนชื่อมากๆ 
 • รายละเอียดเต็ม นี่ครับ
  http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9470000014299

 • 4.ไล่ศักดินา ออกไป ให้คนที่ใช้นามสกุล พระราชทาน หรือ ณ... เปลี่ยนนามสกุล
 • ·       ตัวแทนต้องมาจากการ เลือกตั้งเท่านั้น
 • มีวาระที่ชัดเจน มีเวทีดีเบท ทุกที่
 • ·       กษัตริย์ ลงมาอยู่ ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง หรือ
  ถ้าไม่ยอม ก็ล้มไปก่อนเลย อันดับแรก ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
  ในการเลือกผู้บริหารทุกระดับ นับตั้งแต่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ว่า สส. กระทั่ง
  นายก ตัดอำนาจองคมนตรีออกไป มาตรา 112 ตัดออกไปเลย กระจายอำนาจการบริหาร งบประมาณ
  ภาษี ออกไปจามท้องถิ่นมากกว่านี้ ความจริงแลว การเป็นประชาธิปไตย
  มันไม่ยากเหมือนที่คิดหรอกครับ แค่ "คิดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่"
  เท่านั้นก็ประชาธิปไตยแล้ว
 • ·       อยากไห้เป็นแบบ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ.
  นักการเมืองที่ปีะชาชนต้องตรวจสอบได้หรือได้มีส่วนรับรู้การใช้งบประมาณและมีสิทธที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
  และตามความเรียกร้องของประชาชนค่ะ
 • ·       ประชาชนมีส่วนร่วม
 • ·       Republic.
 • ·       ยากให้ยกเลิกระบบเส้นสายทุกวงการไม่ใช่ใครมีเงินก็ไปจ้างเข้าทำงานราชการซึ่งได้คนไม่มีคุณภาพทำงานแล้วก็ไปป่วนหน่วยงานครับ
 • เลือกตั้งทุกองค์กรค์ ตั้งแต่นายอำเภอถึงผู้ว่า และที่สำคัญ
  หัวหน้าศาลต้องเลือกตั้งมาจากประชาชนครับ
 • ผู้บัญชาการทหารบกต้องมาจากการเลือตั้งของทหาร ยกเลิก สว ทั้วหมดให้เหลือแต่ผู้แทน
 • ยกเลิกองค์กรณ์อิสระทั้งหมด เปลื่องงบเฉยๆ
  เพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะครอบคุมเอบครับ
 • ·       แบบอเมรืกาครับ
 • ·       1.ไม่ต้องมีk สิ้นเปืองงบและไม่มีประโยชน์
  2.มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะโดยตรงหรือจากการเลือก สส
  เข้าสภาแล้วมาเลือกผู้นำอีกที่ 3.มีวาระทำงาน4-5ปีและไม่ควรลงเลือกได้เกิน3ครั้ง
  4.ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ลงได้ไม่เกิน2สมัย
  5.ให้ข้าราชการมีรายได้ดีจะได้ไม่คิดโกง เอาเงินที่ยึดจาก
  kมาเป็นทุนหมุนเวียนในระยะแรกๆ
  หากข้าราชการยังโกงอีกให้ลงโทษสถานหนักตั้งแต่ติดคุกถึงขั้นประหาร
  เพราะเราให้มีรายได้ที่ดีอยู่แล้วถ้ายังโกงอีกไม่ควรเอาใว้
  กฎระเบียบใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ให้ข้าราชการทำงานในบ้านเกิดตัวเองหรือใกล้บ้านจะลดค่าใช้จ่าย
  และเวลาเดินทาง
  6.ประชาชนต้องเคารพกฎหมายผู้นำหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
  7.ทหารต้องทำหน้าที่ของทหารห้ามยุ่งการเมือง
  8.การรักษาต้องฟรีไม่มีการแบ่งชนชั้นห้ามหมอเอาเวลาราชการไปเปิดคลีนิก 9.การศึกษาต้องฟรีในระยะแรกอาจให้ถึงม.8หรือจบอาชีวะและถ้ารัฐจัดเก็บภาษีได้ดีก็ให้ขยายภาคการศึกษาถึง
  ป.ตรี 10.ต้องเร่งเรื่องการศึกษาให้มีคุณภาพคือสร้างคนให้เป็นมนุษย์หรือยอดมนุษย์
 • ·       อยากให้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

 • อำนาจเป็นของประชาชนจริงๆ ไม่มีกษัตริย์หรือกลุ่มอำนาจอื่นอยู่เหนือกว่า

 • ยกเลิกกษัตริย์ไปเลยได้ยิ่งดี

 • นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่มีการแต่งตั้ง
 • ·       ประชาธิปไตย บวก ธรรมาธิปไตย ยกเลิกระบบกษัตริย์
  (ยึดทรัพย์สินกษัตริย์มาเป็นของประเทศ วงศาคณาญาติแบ่งสมบัติให้ตามสมควรแก่อัตภาพ
 • คืนความเป็นธรรมให้แก่นักโทษการเมือง)
 • ·       ยกเลิก ระบอบทาส
 • ·       ตามความคิดของคนความรู้น้อยคะ
 • 1/ผู้แทนต้องประชาชนเลือกมา
 • 2/นักการเมืองต้องแจ้งทรัพสินก่อนรับตำแหน่งและตรวจสอบใด้
 • 3/ห้ามหลอกเรี่องโครงการเอาที่พูด
 • แล้วทำ
 • 4/ต้องออกภพประชาชนเปันระยะ
 • 5ตั้งตัวแทนขึ้นทุกหมู่บ้านเวลามี.ป.ห.จะใด้รับฟ้งแล้วส่งต่อไป
 • ·       มีการเลือกตั้งและมีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิของบุคคล
  ความเท่าเทียมกันในสังคม ปราศจากชั้นวรรณะ
 • ·       ประชาชนควรมีความเท่าเทียมกันทางสังคมในทุกๆด้าน
  และเป็นประชาธิปไตย 1000 เปอร์เซ็น
 • ·       ควรเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์
  ไม่ใช่ครึ่งใบอย่างทุกวันนี้
 • และ มีระบบการให้คุณให้โทษ ที่ไม่เป็นสองมาตรฐาน มีความยุติธรรม
 • สามารถ มีระบบการตรวจสอบ ที่เข้มแข็ง เป็นธรรม และมีการลงโทษที่ชัดเจน
 • ต้องให้ประชาชน เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 100% ผ่านการเลือกตั้ง
 • ·       เป็นประชาธิประตัยทีสมบูณ
  ควรแยกการบริหารประเทศเป็นสามสว่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั่งฝ่ายที่ตรวดสอบรัฐบาลก็มาจากเลือกตัง่ไม่รวมฝายค้านส่วนศาลก็ให้ประชาชนแต่ละจังหัวดเลือกตั่งเอาหัวหน้าศาลผู้พิภากษาไอญาการ
  และยากให้มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละภาครัฐบาลกลางบริหารระว่างประเทศดูแลผลประโยชของประเทศไม่ให้เสียเปือบประเทศอืนดูแลความมั่นคงและเศฐกิจให้กับประเทศเป็นหลักส่วนรัฐบาลของแต่ละภาคก็ดูแลผลประโยชจัดสรรณทรัพยากรและความเป็นธรรมแก่ประชาชน
 • ·       เป็นประชาธิประตัยทีสมบูณ
  ควรแยกการบริหารประเทศเป็นสามสว่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั่งฝ่ายที่ตรวดสอบรัฐบาลก็มาจากเลือกตัง่ไม่รวมฝายค้านส่วนศาลก็ให้ประชาชนแต่ละจังหัวดเลือกตั่งเอาหัวหน้าศาลผู้พิภากษาไอญาการ
  และยากให้มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละภาครัฐบาลกลางบริหารระว่างประเทศดูแลผลประโยชของประเทศไม่ให้เสียเปือบประเทศอืนดูแลความมั่นคงและเศฐกิจให้กับประเทศเป็นหลักส่วนรัฐบาลของแต่ละภาคก็ดูแลผลประโยชจัดสรรณทรัพยากรและความเป็นธรรมแก่ประชาชน
 • ·       การเมืองการปกครองต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม
  มีเหตุผล ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างสูงสุด
  มีจริยธรรม คุณธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน.
 • ·       อำนาจสูงสุดในการปกครองต้องมาจากประชาชน
  โดยการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนมาเป็นผู้ใช้ ประชาชนสามาร๔ตรวจสอบถอดถอนได้
  กำจัดอำนาจอื่นที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกและไม่เป้นประชาธิปไตย
  จัดการเครือข่ายกษัตริย์ เช่น ทหารกษัตริย์,ข้าราชการ,ทุน ที่รับใช้กษัตริย์
  ทุกอย่างต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่
  และอยู่ภายไต้อำนาจประชาชน 
 • (กษัตริย์,องค์มนตรีต้องยกเลิกไปไม่ควรมีเพราะสร้างปัญหาไว้มากมาย)
 • ·       ประเทศไทยที่คาดหวังอยากจะให้เป็น การเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มทุกคนมีโอกาศเข้าถึงอำนาจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของประเทศ
  และเป็นประเทศที่มีความเสรีเคารพและให้เกียติกัน สวัสดิการสังคมต้องดีและทั่วถึง
  การบังคับใช้กฏหมายต้องมีความเป็นธรรมต่อทุกคนทุกกลุ่ม ไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าถึงโอกาสต้องเท่าเทียมไม่แบ่งแยกคนนั้นคนนี้ต้องอยู่ที่ความรู้ความสามารถ
  และที่สำคัญไม่ควรมีสถาบันพระหากษัติอีกต่อไป
 • ·       อำนาจอธิปไตยอยูู่ที่ประชาชน/
  การใช้อำนาจกระทำโดยผู้แทนของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
  โดยหลักสากลมนุษยชาตฺิ
 • ·       ถ้ามีกษัตให้เป็นอย่างญีปุ่ญไม่มายุ่งการเมืองให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนบริหารประเทศเพื่อประชาชนจริงและทำให้เป็นรัฐสวัสดิการและศาลควรใช้วิที่เลือกตั่งให้อยู่สี่ปีจะใด้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
 • ·       ล้มระบอบเหี้ยก็จบไม่ต้องทำอะไร
 • ·       -
 • ·       *บุคคลากรระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้พิพากษา
  อัยการ ตำรวจ ต้องมาจากการเลือกตั้ง และไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ 
 • *เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ว่า นายอำเภอ ฯลฯ ต้องมาจากการเลือตั้ง
  และไม่ต้องให้ใครมาโปรดเกล้าฯ 
 • *ยกเลิก "ข้าราชการ" ให้เป็น "เจ้าหน้าที่รัฐ"แทน
 • ·       ........การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่.....การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเท่านั้น

 • คำตอบ
 • ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) ที่ไม่มีประมุข
 • ·       ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของประเทศ
  ประชาชนจะเป็นผู้เลือกตัวแทนของประชาชนขึ้นมาเป็นผู้นำมาบริหารประเทศ 4ปี มีการเลือกตั้งตัวแทนทุกๆ4ปี
  และแต่ละท้องถิ่นก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันในการเลือกตัวแทนขึ้นมาโดยผ่านการคัดสรรจากการเลือกตั้ง
  ยกเลิกการปกครองประเทศแบบเดิมๆให้หมด ให้ปกครองแบบประเทศที่พัฒนาแล้ว.
 • ·       ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน
 • ·       ต้องวิวัฒน์ประเทศใหม่ ด้วยการปกครองในระบอบประประช่ธิปไตย
  โดยปวงชนไทยอย่างแท้จริง ห้ามฝ่ายอำมาตย์ถือศักดินาเหนือประชาชน หรือกลุ่มอำนาจ
  กลุ่มผลประโยชน์
  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาบงการขบวนการประชาธิปไตยโดยไม่ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนส่วนใหญ่
  ส่งเสริมหลัก การมีส่วนร่วม สิทธิ เสรีภาค เสมอภาค ของปวงชน
  ผู้ปกครองต้องมาจากตัวแทนปวงชน โดยยึดหลักการบริหารที่มี คุณธรรม นิติธรรม
  อย่างแท้จริง มิให้มีผู้ใดมาบงการ ต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
  องค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจทั้งหลาย ให้ยึดผลประโยชน์ของชาติส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ·       มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น
 • ·       มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น
 • ·       1.มีสภาผู้แทน และวุฒิสภาที่เลือกมาจากประชาชน
 • 2.มีระบบกษัติแบบอังกฤษหรือญี่ปุน ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและไม่เล่นการเมือง
  ถ้าจะลงการเมืองต้องมาลงเลือกตั้ง
 • 3.มีสภาตำบล หรือ สภาชุมชน ที่่ควบคุมการบริหารของ อบต. ชมาชิกสภาตำบลต้องมาจากการเลือกตั้ง
  ทีอายุคราวละ 4 ปี
 • 4.การกระทำใดๆต้องโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้
 • ·       ยากให้เป็นประชาธิปไตรเรวๆและประชาชนจะใด้มีส่วนรวมในการแบงปันผลประโยชของประเทศยากให้เผด็จการศุนพันไปจากประเทศไทย
 • ·       มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง
  ไม่ใช่พรรคของนายทุน หรือกลุ่มทุน กลุ่มอำนาจ กลุ่มขุนศึก ขุนนาง ต่างๆ
  และไม่ถูกครอบงำจากมาเฟียพรรค มีจำนวนสมาชิกที่มากพอเป็นกำลังต่อรอง
  เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมของชาติ
 • ·       ประชาชนมีส่วนร่วมทุกอาชีพ
 • ·       มีความเป็นประชาธิปไตยของ (ปวงชนชาวไทย)
 • ·       ผู้นำต้องมาจากประชาชน
 • ·       ยกเลิกราชาธิปไตยทั้งหมด
 • ประชาธิปไตยเต็มใบ
 • กฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน
 • ·       แบบประชาธิปไตย โดยประชาชน เพื่อประชาชน
  โดยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุด โดยเน้นสิทธิ
  เสรีภาพและความเสมอภาพของประชาชนเท่าเทียมกันทุกคนอย่างแท้จริง
  ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองโดยอำนาจอธิปไตยของตนเอง และ หรือ
  เลือกผู้แทนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยตน
 • ·       ด้านการเมืองการปกครอง
  ทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในทุกด้าน
  มีโอกาสเข้าถึงอำนาจด้านการเมืองการปกครองเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศ การศึกษา
  หรือศาสนา ไม่ควรถูกแบ่งแยกใดๆ
 • ·       เสรี ที่ต้องแข็งขันอย่างเป็น ธรรม
 • ·       ประเทศไทยและประชาชนไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะเฉพาะที่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้นในด้านการเมือง
  ประเทศไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ
  และเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ครอบคลุม และเพียงพอ โดยไม่มีอำนาจนอกระบบอื่นมาควบคุม
  หรือกำหนดการบริหารแทนอำนาจประชาชน
  แต่ขณะเดียวกันก็ควรจะรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนั้นเอาไว้ด้วย
  สิ่งที่น่าจะเปรียบเทียบได้ที่ประเทศไทยควรเป็นก็เช่นประเทศ ญี่ปุ่น หรืออังกฤษ
  เป็นต้น
 • ·       ควรเป็นสังคมนิยม คนในผืนแผ่นดินประเทศควรมีสิทธิเท่าเที่ยมกัน
  ไม่ว่าจะต่างชาติต่างด้าวต่างศาสนาควรความเทียมกัน เพราะถือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน
  และคนในประเทศก็ยังคงมีโอกาสได้ทำงานสูงๆได้มากเหมือนเดิมที่ผ่านมา(แต่ใครผู้ใดที่ถือได้ทำการเป็นใหญ่สร้างอิทธิพลกดขี่ข่มเหงคนทั่วไปถือว่าผิดกฏหมายเพราะขัดกับระบอบการปกครองตามแบบสังคมนิยม)
 • ·       ทุกคนอยู่ภายใต้กฏหมายอย่างเท่าเทียม
  ไม่มี2มาตรฐานเด็ดขาด
 • ·       ต้องเป็น ปชต.โดย ปชช.
 • ·       ประชาธิปไตย ผู้มีอำนาจทุกระดับต้องยึดโยงกับประชาชน
 • ·       ทุกอย่างต้องผ่านสภา
  เพื่อใช้กระบวนการตรวจสอบของสภามาช่วยแก้ไขปัญญาทุจริตของข้าราชการ ผ่านการให้รัฐสภาเป็นคนแต่ตั้งข้าราชการ
  โดยมีรัฐมนตรีหรือปลัดของกระทรวงนั้นเสนอชื่อขึ้นมาให้สภาตัดสิน
  และการเคลื่อนย้ายและงบประมาณทางการทหารของประเทศ

 • ****มีรัฐธรรมนูญแค่ ไม่กี่มาตรา ส่วนที่เหลือใช้กฏหมายอื่นๆเข้ามา
  เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์****
 • ·       โดยประชาชน เพือประชาชน ให้ประชาชนกำหนดทิศทางด้วยตัวเอง
 • ·       โดยประชาชน เพือประชาชน ให้ประชาชนกำหนดทิศทางด้วยตัวเอง
 • ·       ประชาธิปไตย แบบอเมริกา
 • ·       ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
  เป็นลักษณะการปกครองแบบกระจายอำนาจ ผู้แทนในพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง
 • ·       ต้องเป็นประชาอธิปไตยจริ่งๆไม่ตอแหล่ไม่มีใครเป็นประมุขประชาชนทุกคนเป็นประมุขของตัวเเองแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนบริหารนิติบัญญัตและตุลาการให้มาจากความรู้ความสามารถเท่านั้น
 • ·       ความเสมอภาคในสิทธิมนุษย์ชน ไม่ใช่เห็นแก่เงินและอำนาจ
 • นักการเมืองต้องมาจากการเลือกของปปช. 
 • ไม่มีระบบศักดินา เจ้าขุนมูลนาย 
 • กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเน้นพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมถึงการคุมกำเนิดด้วย
 • ข้าราชการควรมีความเสมอภาค
 • แก้ไข3จังหวัดชายแดน 
 • รัฐธรรมนูญควรจำกัดให้น้อยมาตราแต่ใช่จริงจัง ไม่ใช่มีวรรคโน้นวรรคนี้เพื่อสร้างช่องโหวและไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยครั้ง

 • ·       ปล่อยใก้เลือกตั้ง และห้ามมีการปฏิวัติ
  สว.ควรมาจากการเลือกตั้ง
 • จริงๆ ทุกอย้างควรจะมาจากการ้ลือกตั้ง
 • ·       ไม่ต้องถามเยอะ แค่โหวตว่าอยากให้ไทยเป็นเหมือนประเทศใด
  จบ.
 • ·       ประชาชนมีส่วนร่วม
 • ·       สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 • ·       ปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน
 • ·       เหมือนประเทศออสเตรีย
 • ·       ๑.ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
  อันมีธรรมาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญ ๒.ผู้ปกครองทุกระดับชั้นมาจากการเลือกตั้ง 
 • ๓.ให้ชาวพุทธเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง 
 • ๔.ให้ต่างศาสนาอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและถูกจำกัดการเพิ่มประชากร
 • ๕.ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคำว่า ข้าราชการ
 • ๖. สถาบันหลักของชาติคือ พุทธศาสน์และประชาชน
 • ๗.ไม่มีโทษประหารชีวิตทุกกรณี อย่างมากสุดคือจำคุกตลอดชีวิต และอภัยโทษตามสมควร
 • ·       เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์. อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย
  มีความยุติธรรม ศาลต้องมีคามสุจริต ซื่อตรง. เที่ยงธรรม. กฏหมายต้องศักดิ์สิทธิ์.
  ให้ออกกฏหมายเอาผิดพวกรัฐประหารย้อนหลังได้. ยึดทรัพย์ทั้งตระกูลให้หมด
  ให้ทหารต้องรับใช้ประมาชน. ยกเลิกระบอบอำมาตย์
 • ·       ไมมีระบอบกษัตริ์
 • ·       ประชาธิปไตยสมบูรณ์ ไม่มีกษัตริย์
 • ·       ควรจะเป็นแบบสวิตครับ
 • ·       ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะ
 • ·       เท่าเทียมกัน หมดชนชั้น อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย
 • ยึดกฏหมาย ผู้ใดละเมิดมิได้
 • ·       ปล่อยใก้เลือกตั้ง และห้ามมีการปฏิวัติ
  สว.ควรมาจากการเลือกตั้ง
 • จริงๆ ทุกอย้างควรจะมาจากการ้ลือกตั้ง
 •  


No comments:

Post a Comment