Sunday, July 19, 2015

ใครยกประเทศไทย ให้จีนครอบครอง??

ไม่ฟันธง...
แต่ลองอ่านข่าวนี้ดูสิครับ

"ทูตจีน"เผยสัมพันธ์สองชาติราบรื่นทุกวันนี้ เพราะพระบรมวงศานุวงศ์-รัฐบาล-องคมนตรี http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437221819

No comments:

Post a Comment