Monday, July 20, 2015

การก้าวล่วง ศาสนาพุทธ โดยเจตนา... เป็นเจตนาของใคร เพื่ออะไร? เสียงจากพระไทย

แถลงการณ์  ฉบับที่ ๑

   เรื่อง การสั่งปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล อย่างไม่ชอบธรรม
  ด้วยปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้เวลา18.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล ต้องปิดตัวลงอย่างฉับพลัน เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนที่รับฟังอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ต่างต้องประหลาดใจ และวิพากษ์วิจารณ์กันไปในวงกว้าง และเมื่อได้ทราบขั้นตอนการปิด ยิ่งสร้างความฉงน และสลดหดหู่ กับการกระทำของฝ่ายอาคารสถานที่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
“..อาตมาเป็นพระ เมื่อ เขามาบอกว่าให้รีบปิด เพราะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเดือดร้อน ...” และเมื่อถามเขาว่า... ใครเป็นคนสั่งให้ปิด... เขาบอกว่า ..”..หน่วยเหนือ..ระดับรัฐมนตรี.. และท่านกำลังจะมาตรวจด้วยตนเอง ..” เขาขอร้องอาตมา ด้วยความสงสาร ไม่อยากขัดขืน จึงต้องจำใจปิด...” พระอาจารย์ บุญร่วม กล่าว...นอกจากให้ปิดแล้ว เขายังให้ย้ายเครื่องส่ง และทรัพย์สินออกให้หมด และย้ำให้ทั้งพระ เณรและฆราวาสทุกคนต้องออกไปด้วย...แล้วเขาก็ใส่กุญแจล็อกห้องเลย
“เท่านั้นยังไม่พอ เขายังไปถอนป้ายชื่อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่หน้าเสาธงออกไปด้วย  ทีแรกเขาต้องการจะขุดเสาออก แต่เพราะอาตมาเทปูนไว้อย่างแข็งแรง เขาช่วยกันหลายคนยังเอาไม่ออก  จึงถอดเอาแต่ป้ายไป” พระอาจารย์บุญร่วมเล่า  
สภาชาวพุทธ ว.พ.ช.ไม่อาจนิ่งเฉย ทนเห็นการกระทำต่อพระสงฆ์ที่ปฏิบัติกิจโดยชอบ เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายเช่นนี้ได้    เพราะหน้าที่ที่แท้จริงของสำนักงานพระพุทธศาสนา ที่ระบุตามกฎหมายคือ...มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา...ฯ
แต่กรณีการ สั่งและการดำเนินการปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล ในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนา นอกจากจะกระทำโดยลุแก่อำนาจ ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ ด้วยการบังคับข่มขู่แล้ว การขับไล่พระสงฆ์ ที่ทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามากว่า 11 ปีอย่างไร้มนุษยธรรม เช่นนี้  นับเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาโดยจงใจ ไม่เพียงกระทำเยี่ยงโจร แต่เป็นการกระทำของทาสมารศาสนาอย่างตั้งใจ ที่เรามิอาจให้อภัยได้
สภาชาวพุทธ ว.พ.ช.ขอประณามการกระทำอย่างไร้ความเป็นธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และขอเรียกร้องให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1)  ขอให้ปลดกุญแจอาคารสถานีวิทยุและเปิดให้ออกอากาศได้ตามเดิมในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ 2) ให้นิมนต์พระอาจารย์บุญร่วมและทีมงานกลับมาบริหารงานเช่นเดิมในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ 3) ให้ปลดหรือย้ายฝ่ายอาคารสถานที่ออกไปในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ 4) ให้ตั้งกรรมการสอบสวนหาตัวผู้ออกคำสั่งและลงโทษอย่างเฉียบขาด
ข้อ 5) ให้นำป้ายชื่อสถานีวิทยุฯ มาติดตั้งดังเดิม และให้ดำเนินคดีทางกฏหมายกับผู้กระทำดังกล่าว
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาส..

No comments:

Post a Comment