Wednesday, June 24, 2015

รายการโลกล้อมไทย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 24 มิถุนายน 2558

ข่าวกอท.เสรีไทย:รายการโลกล้อมไทย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ พูดสดส่งตรงจาสวีเดนในโอกาสวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24มิถุนายน2558เวลาไทย21.00น.

"ทำไมต้องยกเลิกองคมนตรี,เสรีไทยจะเคลื่อนไหวไปกับประชาชน
"https://www.youtube.com/watch?v=_CFFBbUsuao&feature=youtu.be mp3 http://www.mediafire.com/download/5zouzzkdewu8498


No comments:

Post a Comment