icon ID # 786096 – โพสต์เมื่อ : 2009-03-21 13:28:16 _ ปิดข้อความ ex-link แก้ไข

ชัดเสียยิ่งกว่าชัด

อ้ายและอีที่อยู่เบื้องหลังพันธมิตร ทหารทำการรัฐประหาร ศาลที่เอากฎหมายมาปู้ยี่ปู้ยำ รวมถึง
รัฐบาลหน้าด้านสันหลังหวะ คงไม่มีแผนการณ์ใด ๆ ที่จะยินยอมคืนอำนาจให้ประชาชน
คืนความเป็นนิติรัฐให้ชาติ คืนความสุขและความหวังให้ประชาชน คืนโอกาสในการอยู่ดีกินดี
ตามระบอบประชาธิปไตย และคืนอะไรทุกอย่างที่เราเสียไป

มันตอบคำถามในรัฐสภาไม่ได้ ม้นก็พยายามประท้วงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ มันตอบแบบ
หน้าด้านมุดน้ำเสียงบุ๋ม ๆ แต่ไม่ตรงคำถาม ไม่สำรอกความจริง…
อย่าได้หวังอะไรจากนักการเมืองนอมินีอำมาตย์และระบอบเผด็จการเลยครับ
หากจะไล่นับหัวนับกลุ่มของฝ่ายอำมาตย์ตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมาต่ำสุด เราไม่มีทางหวัง
ให้พวกเขายินยอมรับผิด หรือเห็นใจประเทศชาติ แล้วยอมคืนในสิ่งที่เป็นของประชาชนทั้งมวล
การใช้อหิงสาและวิธีการตามระบอบที่เขาคุมเชิงไว้ได้เกือบทุกภาคส่วน ยิ่งปล่อยเวลาผ่านไป
พวกเขาก็ยิ่งจะหาทางสร้างฐานอำนาจ ขยายผลความชั่วร้ายด้วยความหน้าด้านและไร้ความ
เคารพต่อปัญญา สิทธิ ความเป็นคน และการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างสิ้นเชิง และที่
เลวร้ายกว่านั้น พวกนี้ได้พยายามเอาความทื่อในการบริหารประเทศ ความโลภจากการที่
อยากควบคุมระบอบการเงินงบประมาณ เพื่อสานผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงว่า ความโลภของ
กลุ่มที่รายรอบรัฐบาลนอมินีเผด็จการ หรือรัฐบาลเทพประทานที่เขาว่ากันนี้ และความหน่อมแน้ม
ในการมองและแก้ปัญหาของประเทศชาติ ซึ่งรับแต่จะทำร้าย ซ้ำเติมประเทศชาติที่กำลังย่ำแย่
จนยากแก่การเยียวยาอยู่แล้ว

คำถามที่เราต้องถามและตอบกันวินาทีนี้ ก็คือ เราจะยอมให้พวกมารทำร้ายประเทศนี้ไปมากกว่านี้หรือไม่?

การปล่อยให้นายกหน่อมแน้มและคณะรัฐมนตรีที่มีแต่เค้าการโกงกิน ได้สานต่ออำนาจเผด็จการ
เชิงโครงสร้างแบบครบวงจร ได้บริหารประเทศต่อไปนี้ มันจะคุ้มค่า เมื่อเทียบความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น เพียงเพื่อให้รัฐบาลนี้ฆ่าตัวตายไปพร้อมกับปัญหาที่จะกัดกินประเทศไทยเราจน
ยากแก่การเยียวยากระนั้นหรือ?

การยอมให้เวลาพวกนี้ เราจะได้อะไร? เสียอะไร? แล้วคุ้มไหมที่จะให้การเมืองอันมีรากมาจาก
เผด็จการ ต้นที่เป็นพิษ และดอกที่รอวันจะแตกพันธุ์ออกไปอย่างน่ากลัว
สำหรับคำตอบของผม ยิ่งรอยิ่งเสียหาย ยิ่งรอยิ่งไม่เห็นความหวัง
ยิ่งรอประเทศชาติยิ่งเลวร้าย และผลความเสียหายเลวร้ายนี้ มันจะยิ่งลึกและกว้างอย่างน่า
วิตกอย่างยิ่งยวด

ผมคิดว่า ได้เวลาที่ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย ต้องลุกขึ้นมาตบหัวพวกอำมาตยชน
ลุกขึ้นมาส่งเสียงพร้อมกันข่มให้มารบ้านเปรตเมืองมันหยุดทำร้ายบ้านเมือง ขับไล่มันไปเสีย
ให้พ้น แล้วก็จัดการบ้านเมืองเสียใหม่ จะทำอย่างไรนั้น คงต้องพูดก้นมากในรายละเอียด
และคงมีตัวแปรที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่ง

แต่จะรออีกต่อไปไม่ได้แล้ว ในความคิดส่วนตัวของผม
บทวัดใจและน้ำยาของคนสีแดง มันมาถึงข้อสอบที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับ