Monday, March 2, 2015

สิ่งที่ประชาชนควรต้องทำ.... เพื่อขับไล่เผด็จการด้วยวิธีอหิงสาและอารยะขัดขืน

สิ่งที่ประชาชนควรต้องทำ.... เพื่อขับไล่เผด็จการด้วยวิธีอหิงสาและอารยะขัดขืน

เขียนไว้ตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์อยู่ในตำแหน่ง
วันนี้... ใช้ได้ไหมเนี่ย??


ประชาชนที่เชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยไทยมันถูกบิดเบี้ยว
และสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และมาเป็นหัวหนองที่ออกพิษจนเกิดเจ็บปวด
ไปทั่วตัวหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี 49 นั้น เป็นสิ่งยอมรับให้เกิดขึ้น
อีกต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องออกมาครับ ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปเรียงกันให้
คนที่เป็นฝ่ายอำมาตย์ทุกเหล่าได้เห็น ให้ถือเป็นวาระประชาธิปไตยแห่ง
ยุคพวกเรา จงนัดกันว่า เราทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบนี้ จะลุกขึ้นมา
แสดง ตัวให้เห็น จะไม่รุนแรง จะไม่ก้าวร้าว แต่จะเริ่มต้นด้วยการเดินไปรวมตัวกัน
ที่กรุงเทพฯ มหานคร หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยนัดหมายเวลากัน
ผ่านแกนนำ เช่น
- ปิดไฟทั่วประเทศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- นัดหยุดงาน เช่น แท็กซี่ หากทำได้
นัดหยุดงานแล้วไปจอดกันที่ใดที่หนึ่ง
ให้การจราจรมันหยุดไปเลย คนจะได้เข้าใจว่า
การที่ทุกคนขับรถไปบนถนนแห่งใดแห่งหนึ่ง
แล้วต่อแถวก้นนั้น มันไม่ได้ผิดกฎหมาย
- นัดกันใส่เสื้อสีแดง คาดแถบดำ ทุกวันตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
-
พ่อค้าแม่ค้า นัดหยุดขายข้าวของในจุดที่เคยให้บริการราชการหรือหน่วยงานรัฐบาล
-
นัดกันเอารูปถ่ายนายอภิสิทธิ์ หรือคนที่ท่านไม่ชอบ คนที่ทำร้ายประชาธิปไตย
ไปกองรวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่่ง หากทำได้ทุกจังหวัดก็ยิ่งดีครับ
-
เอารถยนต์ไปจอดขวางหน้าที่ทำงานของคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
โดยนัดเวลาให้พร้อมกันนะครับ
นี่รวมทั้งพวกทหารทีชอบเอารถถังมาแล่นบน
ถนนที่ไม่ได้มีไว้ให้ทหารมาจุ้นจ้านด้วยนะครับ
- นัดจุดประทัดพร้อมกัน ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ดังกึกก้องทั่วกรุงเทพฯ
หากจะจับกุม
ก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาครับ ให้คนจุดมีสักสามแสนคนนะครับ
จะได้ไปให้ตำรวจจับขังคุกร่วมกัน ดูสิว่า กรมราชทัณฑ์จะมีเงินพอเลี้ยง
ไหม?
- แจกใบปลิว เกลื่อนทั่วเมือง เหมือนแมลงตั๊กแตนที่ไปไหน ต้องได้รับ
ความสนใจน่ะครับ
เหล่านี้ เป็นวิธีอหิงสานะครับ เป็นสิทธิที่ไม่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือไม่ได้
ผิดชนิดเป็นกฎหมายอาญา เป็นวิธีการบอกให้เผด็จการรู้โดยไม่ต้องเผา
บ้านเผาเมือง หรือทำร้ายบ้านเมืองเกินไป

การจะทำอย่างนี้ ต้องทำไปพร้อมกับการเรียกร้องสิ่งที่เราต้องมี ต้องได้อื่น ๆ
โดยทำให้สอดคล้องกัน และต้องมีการกดดันและยุทธวิธีที่ชัดเจน
อย่าให้ยืดเยื้อครับ ซึ่งหากจะคิดต่อ ท่านก็คงเห็นว่า มีอะไรหลายอย่าง
ที่ต้องทำ สิ่งที่เกิดหลังการรัฐประหาร 49 ต้องถูกจัดการสะสางและล้ม
ล้าง แล้วจัดระเบียบกันใหม่ นี้รวมถึงอะไรอีกมากมาย ที่ผมไม่สามารถ
เขียนในนี้ได้โดยสะดวก

แต่การจะทำสิ่งที่เหนือกว่าการไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ออกไปนั้น มันต้องเกิด
จากข้อเรียกร้องที่ชัดเจน คนที่เกี่ยวข้องทำตามได้ และมีขั้นตอนปฎิบ้ัติ
ได้ง่ายและยอมรับได้ในระหว่างชนทุกกลุ่ม
สำคัญที่สุด เรารู้แน่ว่าฝ่ายอำมาตย์ย่อมอิดออดแน่ครับ เราต้องมีกำลัง
มีเครื่องต่อรองที่เหนือกว่า มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มหาศาล อันนี้ แค่จำนวน
มวลมหาประชาชนอย่างเดียวไม่พอนะครับ… ต้องมีแผนการณ์ที่ชัดเจน
ต้องสอดคล้องและมีกรอบเวลาชัดเจน
การจะผ่าตัดใหญ่ ต้องอาศัยการเตรียมการที่รอบคอบ
ต้องสะกัดจุดสำคัญไม่ให้เกิดการรวนของระบบ
ต้องให้ยาสลบหรือยาชาในเฉพาะจุดสำคัญที่จะผ่า
ฯลฯ

ใจผมน่ะ อยากคิด อยากทำ อยากเสกให้ได้ดั่งใจ
แต่วันนี้ ได้แต่ฝากความหวังไว้กับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยแล้วครับ
งานนี้ มันไม่ง่ายเลย ผมทิ้งคำถามและแนวทางไว้ให้ผุ้ที่เกี่ยวข้อง
นำไปพิจารณานะครับ

นายกทักษิณ เคยคิดล้มล้างความจน… และจะพยายามทำให้ได้
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน และหากให้นายกทักษิณทำงานต่อ
ผมเชื่อว่าเขาทำได้ในระดับที่น่าทึ่งแน่นอนครับ
งานนี้ก็เหมือนกัน เราต้องกล้าคิด กล้าฝัน และกล้าทำครับ
แต่ต้องทำด้วยใจ สมอง และความเอาจริงเอาจัง บนแผนที่
ต้องเกิดจากการคิดระดมสมองอย่างรอบคอบ และคิดนอกกรอบ
วันนี้ ใครหนอจะเป็นพระเอกที่นำไปสู่การปฎิวัติที่สัมฤทธิ์ผล
ด้วยเชิงรบที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ หรือเสียหายใด ๆ มากเกินไป
สำหรับคนอำนาจน้อยบารมีหย่อนอย่างผม
ได้แค่คิดดัง ๆ และเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุก ๆ ท่านครับ
และขอภาวนาให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ช่วยคลี่คลายปมอุปสรรคเพื่อให้เมืองไทยก้าวไปสู่การอภิวัฒน์
โดยเร็วและไม่เสียเลือดเนื้อด้วยเทอญ


ปรารถนาดีเสมอ
เพียงดิน

No comments:

Post a Comment