Monday, May 23, 2016

เผด็จการ ไม่โกงเป็นไม่มี...​บทเรียนจากสฤษดิ์ ธนะรัตน์

น้ำตาจะไหล วาทะสฤษดิ์ เมื่อปี 2502

"ตัวข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานแม้ที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ในคณะปฏิวัติ
ก็ไม่มีใครสักคนเดียว ที่จะเปลี่ยนฐานะส่วนตัวขึ้นมาในทางร่ำรวย
เราทำงานกันด้วยความสุจริต"

พอ สฤษดิ์ ตายปี 2505 มีเงินเกือบ 3,000 ล้าน 
ในขณะที่ทองบาทละ 400 บาท

น้ำตาจะไหล วาทะสฤษดิ์ เมื่อปี 2502

"ตัวข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานแม้ที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ในคณะปฏิวัติ
ก็ไม่มีใครสักคนเดียว ที่จะเปลี่ยนฐานะส่วนตัวขึ้นมาในทางร่ำรวย
เราทำงานกันด้วยความสุจริต"

พอ สฤษดิ์ ตายปี 2505 มีเงินเกือบ 3,000 ล้าน 
ในขณะที่ทองบาทละ 400 บาท===================


วันนี้ทองบาทละสองหมื่นกว่า   ก็ราวห้าสิบเท่าของวันโน้น  

เอา 50 X 3,000,000,000 

ก็มีไม่มากครับ (ฮา) วันนี้ก็ราว ๆ 150,000,000,000 บาทครับ 
หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทครับ 

โอว พระเจ้าจอร์จ

ขอบคุณคุณ Phompan ครับ 

No comments:

Post a Comment