Monday, May 9, 2016

ใช้ ม.44 โอนที่สาธารณประโยชน์นครพนม1.86 พันไร่ เป็นเขต ศก.พิเศษให้เอกชนเช่าระยะยาว

ใช้ ม.44 โอนที่สาธารณประโยชน์นครพนม1.86 พันไร่ เป็นเขต ศก.พิเศษให้เอกชนเช่าระยะยาว


มติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โอนที่สาธารณประโยชน์ "โคกภูกระแต" จังหวัดนครพนม พื้นที่ 1.86 พันไร่ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดันราคาที่ดินพุงภึงไร่ละ 10 ล้านบาท เตรียมให้เอกชนเช่าระยะยาว (ที่มาภาพจาก: landactionthai)

5 มี.ค. 58 เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า จากมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ที่สาธารณประโยชน์ "โคกภูกระแต" จังหวัดนครพนม พื้นที่ 1.86 พันไร่ จากทั้งหมด 2.9 พันไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ ภาคเอกชนเช่าพื้นที่ระยะยาวในราคาถูกที่ต้องใช้มาตรา 44 ตามร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวพ.ศ.2557 ถอนสภาพโอนเป็นที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ดูแล

สำหรับกรอบพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมทั้งหมดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ กำหนดจะครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล เนื้อที่ 744.79 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 465,493.75 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล ครอบคลุม 554.58 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ตำบลกุรุคุ ตำบลท่าค้อ ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลหนองญาติ ตำบลหนองแสง และตำบลอาจสามารถ ที่อำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล ครอบคลุม 190.21 ตารางกิโลเมตรได้แก่ ตำบลโนนตาล ตำบลรามราช และตำบลเวินพระบาท

ด้านรูปแบบการพัฒนาจะเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งและห้องเย็น ขณะที่การค้าชายแดนจะเน้นให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตรระดับภูมิภาคอินโดจีน สินค้าแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย และศูนย์กลางโลจิสติกส์ การขนส่งรวบรวมและกระจายสินค้า

ดันราคาที่ดินพุ่งสูงไร่ละ 10 ล้านบาท

ข้อมูจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ระบุว่าที่ดินทั้ง 1.86 พันไร่เป็นทำเลที่ดีที่สุดถือว่าเป็นแปลงที่ดิน "สีขาว" หมายถึง ปลอดจากการเข้าทำประโยชน์ ขณะที่ราคาประเมินที่ดินใกล้กับแปลงที่ดินตำบลอาจสามารถ ติดทางหลวงหมายเลข 212 ( นครพนม-บึงกาฬ )ติดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3 ที่จะข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว ราคาตารางวาละ 3.5 พันบาท หรือไร่ละ 1.4 ล้านบาท ติดทางหลวงชนบท ตารางวาละ 1 พันบาท หรือไร่ละ 4 แสนบาท ส่วนถนนซอยตารางวาละ 700 บาท ที่ดินตาบอด 300 บาทต่อตารางวา ขณะที่ราคาตลาดซื้อขายจะสูงกว่า 2-3 เท่าตัว บางแปลงราคาสูงกว่า 10 ล้านบาทต่อไร่ โดยเฉพาะที่ดินติดถนนในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถใกล้กับสะพาน ซึ่งเป็นทำเลที่นักลงทุนเริ่มขยับเข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น บริษัทปั๊มน้ำมันปตท. ปั๊มเอสโซ่ รวมถึงการลงทุนพัฒนาสร้างอาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีโรงแรมเกิดขึ้นรองรับ อาทิ โรงแรมวิวโขง โรงแรมริเวอร์วิว อีกทั้งโครงการบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้น ซึ่งทำเลทองส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองญาติ และ ตำบลท่าค้อ เป็นต้น

ข่าวฝากจากทางบ้าน

No comments:

Post a Comment