Wednesday, March 16, 2016

ผลพวงที่อำมาตย์ทหาร ได้เกาะกินประเทศมาอย่างยาวนาน

โจทย์ของประเทศในวันนี้ 

-
อันเป็นผลพวงจากอดีต ที่อำมาตย์ทหารได้เกาะกินประเทศมาอย่างยาวนาน

-
(1) ด้านเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างไม่รองรับการพัฒนาของโลกพึ่งพาปัจจัยภายนอกประเทศ และประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรโดยปราศจากการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

-
- แม้ รัฐบาลทรราช คสช. ก็ปล่อยให้ชาวนา ต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเอง และกันน้ำไว้ให้ ธุรกิจ ของ นายทุนอำมาตย์สามาลย์ ทั้งอาบอบนวด สนามกอล์ฟ และ โรงแรม อีกทั้งธุรกิจน้ำเมา

-
(2) ด้านสังคมที่มีแต่ความเหลื่อมล้ำในทุก ๆ ด้าน 

-
- หากเรามอง ค่าแรงของคนปกติทั่วประเทศ ได้ค่าแรงวันละ 300 แต่กลับ อำมาตย์ทรราช คสช. ได้เบี้ยประชุมวันละ 9 พันบาทต่อวัน ความเหลื่อมล้ำ ที่พอสรูปได้ มีความแตกต่างกัน กว่า 70 เท่าโดยมวลรวม

-
(3) ด้านการเมืองที่มอมเมาและลวงตาประชาชน ทั้ง "ตาบอดสี" ไม่เห็นสีอื่น เห็นแต่สีตนทั้ง ๆ ที่ทุกคนเป็นสี "ธงไตรรงค์" เหมือนกัน กลับสาดสี แบ่งแยกแบบผิด ๆ อีกทั้ง "สายตาสั้น" มองความสุขเพียงอายุรัฐบาล ถูกกล่อมขายฝัน รอกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ ไม่ยั่งยืน "ยื่นปลา ไม่ยื่นเบ็ด ไม่สอนวิธีหาปลา"

-
- รัฐบาล ทรราช คสช.ไม่ใช่แค่ไม่สอนวิธีหาปลา แต่กลับ หักเบ็ด ที่ เพื่อไทยได้ให้ไว้ ทั้งใช่ความ อยุติธรรม แบ่งสี หากเป็นฝั่งสีเหลือง หรือ แมงสาป และ กปปส. ทำอะไรไม่เคยถูก ดำเนินคดี ทั้ง การยึด สนามบิน ยึด สถานที่ราชการ ขัดขวางการเลือกตั้ง และ ยิงประชาชน ตายกว่า 99 ศพ ในราชประสงค์ 

-
ผู้นำ ทรราช คสช. บ่นปัญหาเวลานี้คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ทรราช คสช . สาเหตุเพราะ 

-
หาก แนวทางประชารัฐที่รัฐบาลทรราช คสช.นำเสนอ จะเป็นการปฏิรูป ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น

-
"ประชาชนไม่ได้เป็นศูนย์กลาง" แม้ว่าประชาชนจะเป็นเจ้าของประเทศ 

-
รัฐบาลทรราช คสช. ยัดเยียด "ความ อยุติธรรมจากภายใน" และอาศัยอำนาจ ม.44 ตัดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยเทคนิค ด้วยการเอาปืนจี้ 

-
"ความรู้ รัก สามัคคี" ของคนในสังคม ตั้งแต่ระดับฐานราก แบ่งแยก สี อย่างชัดเจน
เพราะ รัฐบาล ทรราช คสช. ไม่เคยฟังเสียงของประชาชน เลย ตลอดระยะเวลาที่ยึดครองอำนาจ 
-

การกระทำของ รัฐบาล ทรราช คสช. ไม่ใช่แค่ไม่ฟังเสียงของประชาชนเท่านั้น หากแต่ ประชาชน คนใหน ออกมาพูด ถึงความ อยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม หรือ พูดถึงความ ล้มเหลวของ รัฐบาล ทรราช คสช. ก็จะถูก ปรับทัศนคติ จนประชาชน บางคนถูก ปรับทัศนคติ ซ้ำๆ กว่า 4 - 5 ครั้ง 

-
" ผมเชื่ออย่าง บริสุทธ์ใจว่า งาช้างไม่เคยงอกออกจากปากสุนัขฉันใด ประชาธิปไตยก็ไม่เคยได้จากการปกครองของ ทรราช ฉันนั้น "

-
เสรีชน


No comments:

Post a Comment