Sunday, March 13, 2016

องค์ความรู้ที่ ดร. ทักษิณ มอบให้

สิ่งที่นายกฯ ทักษิณ ให้องค์ความรู้
กับรัฐบาลนี้คือ New Normal
New Normal คือ 
ความปกติรูปแบบใหม่ที่ไม่ปกติ !

มีความหมายสื่อไปในทำนองที่ว่า 
ความยากลำบากทั้งหลาย
ที่องค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญ
ไม่ใช่สถานการณ์ชั่วคราว
ที่จะอันตรธานไปเองในไม่ช้า 

แต่จะดำรงอยู่ต่อไปนานพอสมควร 
ความยากลำบากดังกล่าวจึงเป็นเสมือน
มาตรฐานใหม่ที่องค์กรทั้งหลาย
ต้องทำใจยอมรับว่า 

เป็นสถานการณ์ปกติในการดำเนินธุรกิจ 
"New Normal" 
เป็นคำพูดที่ไม่เพียงแต่จะช่วยปลุกให้
องค์กรทั้งหลายตื่นขึ้นมารับรู้ความเป็นจริง
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ยังให้ค้นหาหนทางฟันฝ่าวิกฤตด้วย

แต่ยังจะช่วยให้ทุกองค์กร
สามารถสร้างความสำเร็จ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยมีมาก่อน

New Normal : ความปกติรูปแบบใหม่ที่ไม่ปกติ

บางคนมักจะคิดว่า 
ถ้าสามารถประคองตัว
ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 

แต่ขอให้พวกเขาเลิกคิดเช่นนั้น 
เพราะสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ
คือ ภาวะปกติแบบใหม่ 
(This is the new normal.)

สถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเผชิญ
คือ ประกาศิตของโลกยุคใหม่ 
เราต้องสามารถบริหารธุรกิจ
ภายใต้เงื่อนไขใหม่ให้ได้ เช่น

Narrow Your Focus :
จัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง !
องค์กรต้องทราบว่า 
ธุรกิจใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละธุรกิจ
ต้อง เตือนองค์กรต่างๆ 
ให้ระวังการหมกมุ่นอยู่กับ
การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
จนลืมความสำคัญ
ของการวางแผนสำหรับอนาคต

Aggressively Leverage What 
You Can Control : รุกคืบไปในเรื่องที่
องค์กรควบคุมได้!
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ 
ผู้บริหารจำเป็นต้องมองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์
กับองค์กร ที่สามารถทำได้
โดยไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้ง 

"Obsessively Search For the Right Growth" 
: เร่งหาพื้นที่ในการเติบโต
ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอย 
องค์กรต่างๆ ก็จำเป็นต้องแสวงหาโอกาสในการเติบโต

Keep Building : สร้างความแข็งแกร่งต่อไป
โดยทั่วไปองค์กรที่ประสบกับปัญหายอดขาย 
และผลประกอบการตกต่ำ
มักจะพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ผิด 

แต่ต้องไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรม และการสร้างตราสินค้า 

เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะทำลายความแข็งแกร่ง
ในอนาคต เพียงเพื่อบรรเทาปัญหาในปัจจุบัน

ศักยภาพของบุคลากรเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่องค์กรต้องเร่งพัฒนาในช่วงเวลาวิกฤต
วิกฤตเศรษฐกิจยังเป็นช่วงเวลา
ที่ดีที่สุดในการช่วงชิงบุคลากรหัวกะทิของคู่แข่ง 
เนื่องจากผลประโยชน์ที่ลดลงในองค์กรเดิม 
อาจจะทำให้บุคลากรเหล่านั้น
ตัดสินใจย้ายงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่ง
ที่นายกฯทักษิณ มอบให้ ไปคิด
และต่อยอดองค์ความรู้
เพื่อนำมาแก้ไข
ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
@เฟช เฟช กรุงเทพ

No comments:

Post a Comment