Wednesday, March 23, 2016

ปากอย่าง... ใจอย่าง...

ปากบอกไม่ปฏิวัติ แม่งก็ปฏิวัติ
-
ปากบอกเพื่อขจัดนักการเมืองคอรัปชั่น แต่แม่งก็เห็นทหารมันคอรัปชั่นอยู่ทุกวัน
-
ปากบอกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่ทุกการกระทำคือการเพิ่มความเหลื่อมล้ำ
-
ปากบอกคืนความสุข แต่ความจริงคือการเพิ่มความทุกข์ให้กับประชาชน
-
ปากบอกสังคมนิยม แต่รูปธรรมคือเผด็จการตัวสุดท้ายในโลก
-
ปากบอกเศรษฐกิจดี แต่อัตราฆ่าตัวตายของไทยติดอันดับสามของโลก
-
ปากบอกจะนำพาประเทศชาติเป็นมหาอำนาจอาเซียน แต่ที่เห็นคือตอนนี้ไทยเป็นเพียงกระต่ายที่หลงระเริงและหลับไหล
-
ปากบอกนานาชาติยอมรับ แต่ไม่มีผู้นำชาติประชาธิปไตยเดินทางมาประเทศไทย
-
ปากบอกจะอยู่ไม่นาน แต่ดันออกโรดแมป 20 ปี
-
ปากบอกปกป้องสถาบันฯ แต่ผลที่ได้ คือสถาบันเสียหายป่นปี้
-
ปากบอกจริงใจ แต่ไม่กล้าสบตาผู้คน และด่ากราดคนอื่นได้ทุกวัน
-
แค่ไล่มาได้แค่นี้ ก็นึกไม่ออกแล้วครับ
ว่าคนที่หลับหูหลับตาเชียร์เผด็จการนั้น
พวกเขาทำไปได้ยังไง!

--------

Junya Yimprasert


No comments:

Post a Comment