Sunday, October 25, 2015

เงินบริจาคเพื่อเสด็จโดยพระราชกุศล คือการดูดทรัพย์ของเจ้าไทย จากคนไทยหน้าโง่

Phompan Charoenchuang's photo.
Phompan Charoenchuang's photo.
เครดิต:  Phompan Charoenchuang added 2 new photos — in New York, New York.
3 hrs · 

https://www.facebook.com/PegasusMichael/posts/895924753860807


เงินบริจาคเพื่อเสด็จโดยพระราชกุศล 

จากข้อมูลของมูลนิธิทั้งหมดที่ไม่ต้องเสีย­ภาษีในประเทศไทย
มีจำนวนกว่า 900 มูลนิธิ มี 300 มูลนิธิ อยู่ในอุปถัมภ์ของกษัตริย์ 
ดยไม่ต้องเสียภาษี และไม่มีการตรวจสอบ 

ขณะเดียวกันการบริจาคเงินเพื่อโครงการพระร­าชดำรี 
ซึ่งมีกว่า 4 พันโครงการ แต่ที่ประสบความสำเร็จจริง ๆ
มีเพียง 100 โครงการ นอกนั้นก็ไม่มีการตรวจสอบการใช้เงิน
ว่าโปร­่งใสหรือไม่เช่นเดียวกัน 

และการที่บริษัทเอกชนรายใหญ่ ๆ บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล
เป็นจำนวนเงินมหาศาลอีกเช่นกันในแต่ละปี 
เงินจำนวนนี้ไม่มีการตรวจสอบ และไม่มีการเสียภาษีด้วย

นี่ยังไม่รวมการบริจาค จากประชาชนที่ศรัทธาในกิจกรร
มเทิดพระเกียร­ติแต่ละปีอีกเป็นจำนวนมาก 

นี่คือสาเหตุของการที่ทำให้ บุคคลคนอย่าง แก๊ง"หมอหยอง" 
และ แก็งค์"อัครปรีชาพงษ์" และยังมีอีกหลายแก๊งค์ 
หลายคณะบุคคล ที่เกาะกินอยู่กับกษัตริย์ถึงได้เติบโตเข้­มแข็งอยู่ได้ 

ดังนั้นการแก้ปัญหานี้คือ จะต้องใช้มาตรการเดียวกันกับ 
นักการเมืองและข้าราชการ

คือ กษัตริย์ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ จะรับเงินบริจาคจากประชาชนได้
ไม่เกิน 3 พันบาท เพื่อแก้ปัญหาแก๊งค์ หรือขบวนการที่หากิน
อยู่กับกษัตริย์และขจั­ดการทุจริตคอรัปชั่นในแวดวงของกษัตริย์ด้ว­ย

No comments:

Post a Comment