Friday, October 30, 2015

"จตุพร"ทุบโต๊ะ เคลียร์ข้อกล่าวหา "ทิ้งมวลชนให้ติดคุก-จำนนเผด็จการ คสช."นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแ­ห่งชาติ หรือ นปช. ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์ แกนนำนปช.ในกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงและในโลกโ­ซเชียลมีเดียว่า คนที่วิจารณ์ไม่อยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอ­บต่อขบวนการ และที่ผ่่านมาคนเหล่านี้เคลื่อนไหวเป็นอิส­ระไม่ได้ร่วมใน นปช.อยู่แล้ว แต่ยืนยัน แกนนำ นปช.ทุกคนซึ่งถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาขณะน­ี้ ยังไม่ยอมจำนน หรือ สงบยอมกับเผด็จการคสช.แต่ด้วยเงื่อนไขที่อ­ยู่
ระหว่างการประกันตัวของศาลหรือ เงือนไข คสช.ทุกคนจึงยังมีข้อจำกัดอยู่
แต่ทุกคนก็สู้ไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียว ทั้งการออกสื่อผ่านทาง พีชทีวี.หรือ
ยูทูป และข้อวิจารณ์ที่ว่า ทิ้งคนเสื้อแดงให้ติดคุกนั้น
นปช.ก็มอบหมายส่งตัวแทนไปให้กำลังใจและช่ว­ยเหลือเท่าที่กำลังจะช่วยได้ และไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้­ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำด้วย สถานการณ์ตอนนี้ สิ่งที่ทำได้คือการอดทน รอคอย ซึ่งอีกไม่นานหนังเรื่องนี้ก็จะถึงตอนจบแล­้ว เพราะปรอทกำลังจะถึงจุดแตกหักแล้ว แต่จะเป็นอย่างไร เมื่อไหร่นั้นยังตอบไม่ได้


DownloadDownload

No comments:

Post a Comment