Friday, July 17, 2015

รัฐธรรมนูญ ในมุมมองของเจ้าไทย


เรียนดร.

            ตั้งแต่สมัยขอมได้มีการปกครองแบบจตุสดมภ์ ต่อมามีการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ โดยแบ่งเป็นฝ่ายสมุหกลาโหม(อำมาตย์)และฝ่ายพลเรือน สมัยนั้นฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกควบคุม ฝ่ายจตุสดมภ์ และฝ่ายหัวเมืองหน้าด่าน ในฝ่ายจตุสดมภ์ มีเวียงวังคลังนา ส่วนฝ่ายวังกับฝ่ายคลังใช้ถ่วงดุลย์ให้ ฝ่ายขวา(จุดที่xxxนั่งและหันกลับลงมา)  มีอำนาจสูงกว่า
             ต่อมาในสมัย2475 ฝ่ายสมุหกลาโหมได้ทำการย้ายข้างจากฝ่ายขวาร่วมกับ กรมวังและฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นฝ่ายซ้าย ทำเกิดการลิมิเตทโมนาชี่ ทำให้ร7.ไม่มีกำลังในมือเหลือแค่กลุ่มราชนิกุล จนกระทั่งเมื่อปี2490 ฝ่ายขวาได้เริ่มฟื้นอำนาจอีกครั้งโดยสร้างฝ่ายสมุหกลาโหมขึ้นใหม่จึงไม่แปลกว่าตั้งแต่2490-2549 มีการรัฐประหารตลอดมา เพื่อปรับองค์กรฝ่ายขวาให้เข้มแข็งขึ้น โดยให้เปรมเป็นประธานองค์ตรีซึ่งเป็นลูกอำมาตย์โทฝ่ายซ้ายเก่า จึงรู้เรื่องระบบสมบูรณ์สิทธ์ค่อนข้างลึก
             ปัจจุบันโลกไม่ยอมรับอำนาจเก่า ทำให้ต้องหลบฝั่งขวาให้มิดชิดชนิดแม้แต่หางก็โผล่ไม่ได้จึง ได้แทรกคนลงไปดักบนดักล่างของการบริหารโดยอาจใช้กฏหมายที่รุนแรงถ้าไม่ทำตามใบสั่งกับข้าราชการ  เป็นเหตุให้ข้าราชการไม่กล้ารับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับฝ่ายขวา อีกทั้งฝ่ายขวาก็จะมีองค์กรกำจัดพลเรือนที่ สส ตั้งแต่ต้นน้ำทันที ทำให้ สส ไม่กล้าขัดขืนและยอมศิโรราบ จึงเป็นที่มาของการหมอบกราบผู้เป็นเจ้าชีวิตนั่นเอง
(ปล.โครงสร้างแผนนี้อาจไม่ละเอียดมากพอที่จะนำไปใช้ทำยุทธการได้ แต่อาจทำให้พอได้เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรกัน)
                                                                                                                          
ด้วยความเคารพอย่างสูงNo comments:

Post a Comment