Thursday, June 18, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ความหวังใหม่ โดยเยาวชนดาวดิน...ความคมจับใจ ท้าทายเ...

กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ คืออะไร พวกเขาต้องการอะไร ลองมาฟังน้องไผ่ ดาวดินกันนะคะ แค่หลักการง่าย ๆ 5ข้อ ขอได้ไหมจากเผด็จการอัจฉรา ตรงสวัสดิ์ รายงานAungkan Buphan ช่างภาพ

Posted by อัจฉรา ออย ตรงสวัสดิ์ on Thursday, June 18, 2015


No comments:

Post a Comment