Saturday, June 20, 2015

สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีอะไรน่าสนใจ และไม่ชอบมาพากลบ้าง?

มีพี่น้องส่งมาทางอีเมล์ จึงขอนำเผยแพร่ต่อ เพราะเห็นว่า เป็นข้อมูลเรื่องสำนักทรัพย์สิน ที่คนไทยควรรับรู้ยิ่งครับ

__________________________


Pavin Chachavalpongpun

เมื่อตอนผมขึ้นเป็นนิสิตปี 2 ที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผมได้รับทราบว่า มรว สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นที่ปรึกษาผม ตอนนั้นตื่นเต้น เพราะจะมีที่ปรึกษาเป็นซูเปอร์ไฮโซ มีเชื้อเจ้า มีชื่อเสียง ดีใจจริงๆ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ ผมไม่เคยได้พบหรือคุยกับที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวเลย เรียกว่า ไม่เคยเห็นหัวอาจารย์ที่ปรึกษา.... มาวันนี้ นึกขำตัวเอง ภาพลักษณ์ของสุขุมพันธ์ที่ผมมีอยู่ในสมองนั้น ล้วนแต่มโนไปเองทั้งสิ้น เพราะวันนี้รู้แล้วว่า ผู้ชายแก่คนนี้ ด้อยซึ่งปัญญา ไร้ความสามารถในงานบริหาร และปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดทั้งปวง.... นี่ดีนะ ได้ขึ้นเป็นแค่ผู้ว่า กทม. ถ้าได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ละก็...ว้าย ไม่อยากอิเมจิ้น

เอกสารราชการของทร.เกี่ยวกับการแลกที่ดินระหว่างสำนักงานทรัพย์สินฯ กับหุ้นปตท.ที่กระทรวงการคลังถือ ท้ายเอกสารได้ประเมินราคาที่ดินที่ใช้แลกไว้ด้วย ราคาโดยรวมราว 1200 ล้านบาท http://www.navy.mi.th/logis/etc/data_files/koromo/2546/05/k010546.pdf // 18 กพ. 56 เพิ่มเติมหน้าเวป สรุปเรื่องแจ้งเวียนให้หน่วยใน ทร.ทราบและ/หรือถือปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานส่งกำลังบำรุง ปี ๒๕๔๖ ของกองทัพเรือเพื่อสะดวกแก่การอ้างอิง https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450170581722463&set=a.131569633582561.26837.100001885760919&type=1&relevant_count=1&ref=nf
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) // การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดมีดังนี้ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AlmiYckTkpw8J%3Acapital.sec.or.th%2Fwebapp%2Fcorp_fin%2Fdatafile%2F69%2F055500035309062003-06-04T05.doc%3Fts%3D1333255559+&hl=en // แคสของหน้านี้ (จากกลูเกิล) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AwZeLwX5R8F4J%3Acapital.sec.or.th%2Fwebapp%2Fcorp_fin%2Fdatafile%2F69%2F055500035309062003-06-04T05.doc+&hl=th&gl=th

https://viratts.wordpress.com/2010/10/08/pttchem/ ปตท.ที่น่าทึ่ง  ใครชอบอ่านจะได้ทราบทุนผูกขาดครบวงจร คือใคร กันแน่

ยุคที่ 3
จากแผนการยุทธ์ศาสตร์ของเทคโนแครตในยุคเปรม  ติณสูลานนท์เมื่อ2ทศวรรษที่แล้ว เข้าสู่การนำรัฐวิสาหกิจแปลงกายอยู่ในรูปบริษัทเป็นหลักทรัพย์บลูชิพในตลาดหุ้น ในยุครัฐบาลประชานิยม เข้าสู่การหลอมรวมครั้งใหญ่
ทุกวันนี้มีเพียงปตท.กับเอสซีจีเท่านั้น  ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรเป็นรายใหญ่ในประเทศไทยและในอาเซียน ตามแนวติดที่ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีความสามารถในการแข่งขัน  ต้องมีตำแหน่งในระดับภูมิภาค   แต่ภายใต้กระบวนการหลอมรวมกัน  เอสซีจีได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อยมีพลังอยู่ในปตท.เคมิคอลด้วยประมาณ 20%  
เป็นความสืบเนื่องจากจากจัดสรรโอกาสครั้งแรกๆในอุตสาหกรรมนี้  เอสซีจีถือหุ้นจำนวนหนึ่งในปิโตรเคมีแห่งชาติและไทยโอเลฟืนส์ในสัดส่วนพอสมควร เมื่อรวมกับพันธมิตรรายอื่นๆอีก จึงมีสัดส่วนที่น่าสนใจ
เป็นบุคลิกของอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ  สะท้อนความเป็นไปของพัฒนาอย่างไม่ราบเรียบและคงเส้นคงว่า  สุดท้ายสังคมไทยมีเครือข่ายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแหงหนึ่งระดับภูมิภาค
เป็นปรากฏการณ์และพัฒนาที่น่าทึ่งน่าศึกษาใช่ไหมครับ
SCG นี้คือ บริษัท ในเครือปูนซีเมนต์ไทย ของสถาบันNo comments:

Post a Comment