Thursday, December 24, 2020

เรื่องของ 'สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์' โดย 'สมยศ พฤกษาเกษมสุข' ... กำเนิดแดงสยาม และหมุดหมาย อุดมการณ์ การต่อสู้ของ นปช.

https://www.facebook.com/watch/?v=481017479551286

เรื่องของ 'สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์' โดย 'สมยศ พฤกษาเกษมสุข' ...

กำเนิดแดงสยาม และหมุดหมาย อุดมการณ์ การต่อสู้ของ นปช.

No comments:

Post a Comment