Sunday, December 11, 2016

พอกันที+ 'ภูมิธรรม' ประกาศ 'เพื่อไทย 'ไม่ร่วมทุกเวที กรธ.

'ภูมิธรรม' ประกาศ 'เพื่อไทย 'ไม่ร่วมทุกเวที กรธ.
 
'ภูมิธรรม' ประกาศ 'เพื่อไทย 'ไม่ร่วมทุกเวที กรธ. บอกที่ผ่านมาการถามความเห็นทำแค่เป็นพิธีกรรมให้ดูดีและพรรคการเมืองก็ได้ส่งความเห็นต่างๆไปมากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้รับการนำไปพิจารณา

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นต่อการเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพรรคการเมือง โดยกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยระบุว่า พรรคการเมืองคงไม่มีใครเข้าร่วม เพราะเท่าที่ดูการทำหน้าที่ของกรธ.แล้ว เข้าใจว่าไม่ได้สนใจที่จะฟังความเห็นผู้อื่นสักเท่าใด 

ที่ผ่านมาการถามความเห็นทำแค่เป็นพิธีกรรมให้ดูดีและพรรคการเมืองก็ได้ส่งความเห็นต่างๆไปมากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้รับการนำไปพิจารณาสักเท่าไร และเข้าใจว่า กรธ.และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. มีธงของตัวเองชัดเจนแล้วคือโรดแมปและความต้องการของ คสช. ที่เหมือนผู้บังคับบัญชาของ กรธ.และใส่ใจเฉพาะความเห็นของพวกของตนเป็นสำคัญ 

ถ้าใส่ใจ ต้องการความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความเห็นต่างจากพวกตนและคสช.จริงๆ วิธีการดึงการมีส่วนร่วมของผู้อื่น จะไม่เป็นเช่นนี้ จะตั้งใจและจริงใจ จริงจังที่จะระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของคนอื่นมากกว่านี้ 

"เราคงไม่ส่งใครไปและคงไม่เข้าร่วมส่งอะไรให้อีกแล้วเพราะไม่คิดว่าจะเกิดประโยชน์อะไร อยากทำอะไรเชิญคุณมีชัยและกรธ.ทำตามที่สบายใจ ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หวังว่าคุณมีชัยและคณะกรธ.ทั้งชุดจะมีความกล้าหาญและรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นกับประเทศ และ ควรเผชิญหน้ารับผิดชอบกับผลที่ได้ก่อให้ไว้กับประเทศนี้"#

No comments:

Post a Comment