Saturday, December 10, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย 10 ธ.ค. 2559 ไทยนำหน้าอาเซี่ยน เรื่องการปิดกั้นเสรีภาพ Internet!!

ดร. เพียงดิน รักไทย 10 ธ.ค. 2559 ไทยนำหน้าอาเซี่ยน เรื่องการปิดกั้นเสรีภาพ Internet!! 

https://youtu.be/9fuorXOnI_s

https://youtu.be/B8P_DY3UXhw

https://youtu.be/4_v7Tr72zng------------------------------------------------------ 

เรียนทุกท่าน 


สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาปวงชนไทย ได้ทีนี่ครับ 

https://goo.gl/forms/diTE1oU2RDJ0EDev1


เราพูดถึงสภาของประชาชน มานาน และการที่เราไม่ได้คืบหน้าอย่างเป็นแก่นสาร ทำให้วันนี้ เรายังต้องรับอำนาจของสภาเถื่อน สนช. รุกคืบกลืนประชาธิปไตยไปหมดแล้ว 


ทางข้างหน้า เราต้องปฏิเสธอำนาจเถื่อน กฏหมายเถื่อน และบุคคลเถื่อน แล้วสร้างกลไกประชาธิไตยของปวงชน ซึ่งรวมถึงสภานิติบัญญัติของปวงชนไทยอย่างแท้จริง 


เรามาจำลองการเปลี่ยนแปลงนี้ และเริ่มรวมเนื้อรวมตัวกัน ดีไหม? 

ลองเริ่มด้วยการแสดงเจตน์จำนงค์เข้ามานะครับ พอได้ตัวแทนหลายจังหวัดแล้ว เราจะได้หาวิธีประชุมสภา หรือปรึกษาหารือกันผ่าน social media กันต่อไปนะครับ 


การส่งข้อมูล จะถึงมือดร. เพียงดิน รักไทย แต่เพียงผู้เดียว และผม เพียงดิน จะรับรองความปลอดภัยให้พี่น้องเองครับ 


สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาปวงชนไทย ได้ทีนี่ครับ 

https://goo.gl/forms/diTE1oU2RDJ0EDev1


******************************************

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg 

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ 

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้ 

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt 

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2 

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com 

---------------------- 

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน


No comments:

Post a Comment