Thursday, September 15, 2016

ในหลวงสิ้นแล้ว ร. ๑๐ จะเป็น พระเทพ หรือ พระบรม? ดร. เพียงดิน รักไทย Facebook Live 15 ก.ย. 59

ในหลวงสิ้นแล้ว  ร. ๑๐ จะเป็น พระเทพ หรือ พระบรม?  ดร. เพียงดิน รักไทย Facebook Live 15 ก.ย. 59No comments:

Post a Comment