Monday, August 8, 2016

จักรภพ เพ็ญแข: สรุปแล้ว ไม่มีอะไรควรเสียใจเลยครับ เราควรจัดงานเฉลิมฉลองเครื่องมือใหม่ของเราในวันข้างหน้านี้จะถูกต้องกว่า.

พี่น้องชาวประชาธิปไตยที่รักครับ

ถึงตัวผมเองจะใส่ใจน้อยมากกับการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารจัดทำขึ้น เพราะรู้เห็นชาติระบอบเก่าเป็นอย่างดี แต่เมื่อทราบว่า ผลที่ปรากฎว่า "รับ" ทำให้มวลชนประชาธิปไตยไทยจำนวนไม่น้อยไม่สบายใจและไถ่ถามกันมามากว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร ผมจึงรู้สึกว่าจะต้องเขียนอะไรเล็กน้อยสำหรับพี่น้องของเราในที่นี้ โดยจะไม่รบกวนเวลามากจนเกินไป

1. เราทั้งหลายควรดีใจที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ ท่านลองนึกภาพดูว่า หากผลออกมาว่าไม่รับ ความรู้สึกทั่วไปในหมู่คนไทยและนานาอารยประเทศก็จะเป็นไปในทางเดียวกันคือ บัดนี้ประเทศไทยได้กลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว คณะทหารที่เป็นยามเฝ้าประตูวังก็ใกล้จะหมดอำนาจแล้ว และประชาชนชาวไทยจะกลับคืนสู่ความสงบสุขในเร็ววัน ภาพลวงตาเช่นนั้นจะยิ่งทำให้เส้นทางต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีความลำบากยากแค้นยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นชัยชนะที่ไม่จริง และจะไม่ทำให้เราเคลื่อนใกล้เป้าหมายแห่งความเป็นเสรียิ่งขึ้นเลย ผลออกมาว่า "รับ" อย่างนี้วิเศษนัก เพราะจะเป็นหลักฐานอันถาวรที่เรานำมาใช้รณรงค์ไปได้ทั่วโลกว่าเมืองไทยยังอยู่ใต้อุ้งเท้าเผด็จการ และการต่อสู้อย่างจริงจังเป็นระบบ-ขึ้นสู่ระดับระบอบ จะต้องดำเนินต่อไปโดยไม่มีทางเลือก ผมเสนอว่าเรามวลชนประชาธิปไตยควรจะยินดีให้มากกับผลที่ปรากฎขึ้นในวันนี้ ไม่จำเป็นต้องเสียใจใดๆ เลย

2. ผลที่ออกมาเช่นนี้ จะช่วยให้ฝ่ายเราปรองดองกันได้ดีขึ้นด้วย เราคงต้องยอมรับความจริงว่า พวกเราแบ่งได้เป็น 2 ฝ่ายโดยคร่าว ได้แก่ นักเลือกตั้ง และนักปฏิวัติ นักเลือกตั้งก็เร่งเร้าให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วในขณะที่นักปฏิวัติมักดูหมิ่นแนวคิดนี้ ความจริงในขบวนประชาธิปไตยเราต้องการทั้งสองแบบ เพื่อให้มีครบทั้งอุดมการณ์และวิธีปฏิบัติ เราจึงจะเข้าสู่อำนาจได้อย่างแท้จริง แต่เท่าที่ผ่านมาราวสิบปี เราพบว่ามีความขัดแย้งในขบวนของเราในเรื่องนี้มากอยู่ และช่องว่างดูจะถ่างออกเรื่อยๆ ผลออกมาเช่นนี้ 
จะกลายเป็นทางออกที่สวยงามสำหรับเรา นักเลือกตั้งก็โปรดเตรียมเลือกตั้งเสียแต่บัดนี้ เพื่อเข้ามาใช้อำนาจรัฐวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงกว่าที่แล้วมา นักปฏิวัติก็สานงานเรื่องระบอบของเราต่อไป โดยไม่ต้องสนใจงานบริหารประเทศแบบวันต่อวัน สถานการณ์แบบนี้ทำให้เราเดินงานได้ทั้งรัฐบาลเลือกตั้งและรัฐบาลปฏิวัติ เราจึงควรดูให้ชัดถึงผลดีอันแฝงเร้น (blessing in disguise) ของผลการ "รับ" ในวันนี้

3. เรื่องปราบ "โกง" ก็ให้เขาโฆษณาชวนเชื่อของเขาต่อไปจนกว่าศาลพระภูมิล่ม ถึงวันนั้นเรื่องจริง (ไม่ผ่านจอ) จะเข้ามาช็อคชาวไทยและชาวโลกอีกมาก ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างบริวารของผู้สูงส่งคนไหนที่กำลังขายดินที่ได้จากตึกรัฐสภาหลายแสนคิวในราคาคิวละ 300 บาทอยู่ในขณะนี้ องค์กรรัฐอย่าง ปตท. แท้ที่จริงเป็นของใครและใครบ้างที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ใครเป็นเจ้าของเทมาเส็คของสิงคโปร์ และอยู่เบื้องหลังการห้ามขุดคอคอดกระในเมืองไทยเพื่อปกป้องไม่ให้ต่างชาติเสียประโยชน์มานานหลายสิบปี  ฯลฯ เรื่องแบบนี้คือการโกงชาติอย่างใหญ่หลวง แท้จริง เป็นระบบ และไม่มีใครหน้าไหนกล้าเอาเรื่อง เป็นการดีแล้วที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใส่เรื่อง "โกง" ไว้มาก เราก็เอามาใช้ประโยชน์สาธารณะในอนาคตได้มาก เสมือนดาบที่เอามาฟันคอเจ้าพระยานครฯ ตามคำโคลงที่มหากวีศรีปราชญ์สาปแช่งไว้นั่นเอง โดยไม่ต้องเสียแรงร่างเองให้เมื่อย 

สรุปแล้ว ไม่มีอะไรควรเสียใจเลยครับ เราควรจัดงานเฉลิมฉลองเครื่องมือใหม่ของเราในวันข้างหน้านี้จะถูกต้องกว่า. 

ด้วยความรักต่อมวลชน

จักรภพ เพ็ญแข
7 ส.ค. 59
นอกราชอาณาจักรไทย

No comments:

Post a Comment