Thursday, July 28, 2016

วันนี้ ไม่ใช่การเลือกตั้ง หรือลงประชามติ แต่คือการปฏิวัติประชาชน (ลุงไม้สี่)

จดหมายเปิดหน้าซองถึง..
พี่น้องผู้ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
# สถานการณ์เมืองไทยเวลานี้ไม่ใช้การลง
ประชามติ.หรือการเลือกตั้ง.#
แต่มันคือสถานการณ์ต้อง*ปฏิวัติโดยประชาชน-
เพื่อ-ประชาชน*

ท่านผู้ต้องการระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายครับ
อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าเพราะเหตุใดผมลุง
ไม้4.ถึงต้องพูดอย่างนั้น
ผมลุงไม้4.มีเหตุผลเยอะแยะครับที่มองว่าต่อไป
สถานการณ์ของคนไทยทั้งหลายจะพบกับความ-
เดือดร้อนอย่างไร.ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉะบับนี้ผ่าน
การลง"ประชามติ"

ก็ขอนุญาตยกตัวอย่างถ้าหาก.ร่างรัฐธรรมนูญนี้
ผ่าน"ประชามติ"ให้พี่น้องเห็นถึงความเดือดร้อน
ที่เราคนไทยทั้งหลายจะต้องพบต้องเจอ.ดังนี้
1.พวก.คสช.ทั้งคณะยังมีอำนาจชี้นำรัฐบาลใหม่
หลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าอยู่ดี.
2. นายกรัฐมนตรีจากคนที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง
ย่อมไม่มองไม่เห็นความสำคัญของประชาชน
เพราะเขาไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน
สว.ลากตั้งทั้ง250คนจะต้องสนองความต้องการ
ของผู้ที่ตั้งพวกเขาเข้าไป(ก็คงไม่พ้นคณะคสช.
ทั้งหลายนั้นเอง.และอาจมีนายทุนผูกขาดเข้ามา
แจมด้วยอย่าแน่นอน.)

3.ศัตรูของระบอบประชาธิปไตยตัวจริงคือ.สถา-
บัน กษัตริย์หรือพวก.ราชวงศ์จักรี.ก็ยังมีอำนาจ
ชักใยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลใหม่เหมือนเดิม.และ
ในอนาคตข้างหน้านี้.ผมลุงไม้4.เชื่อว่าสถาบัน-
กษัตริย์จะทำการไล่บี้.คุกคาม.ฝ่ายที่ต้องการ
ระบอบประชาธิปไตยอย่างรุนแรงหนักหน่วงยิ่ง
ขึ้น.

พวกองค์กรอิสระต่างๆที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
ก็ยังมีอำนาจชี้ผิดชี้ถูกอยู่แล้วความเป็นธรรมต่างๆ
ของฝ่ายประชาธิปไตยก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอน
ระบบสองมาตรฐานของตำรวจของศาลก็ย่อมมี
อย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้.สำหรับผู้รักประชาธิปไตย.

4.ประเทศไทยจะเป็น.รัฐทหารนิยม.อย่างแท้จริง
เราจะเห็นทหารขนเงินภาษีของประชาชนไปซื้อ
อาวุธมือสองจากจีนจากรัสเซียอย่างขนานใหญ่
และอาจมีการเพิ่มกำลังทหารขึ้นอีกหลายสิบ
เปอร์เซ็นต์.
ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับตัดเงินช่าวย
เหลือการศึกษาของเด็กไทยด้วยการให้เรียนฟรี
แค่ชั้นมัธยมต้น(ม.3)เท่านั้น
ของเก่าให้เรียนฟรีถึง.ม6.

คนไทยจะตกงานมากขึ้นเป็นประวัติการณ์เพราะ
รัฐบาลโดยมีทหารหนุนหลังย่อมไม่คำนึงถึง
ความเดือดร้อนของคนไทยเป็นที่ตั้ง.

พระพุทธศาสนาจะถูกศาสนาอึ่นเบียดจนไม่มีที่
ยืนในสังคมประเทศไทย
โดยเราสามารถมองเห็นปรากฎการณ์ต่างๆที่
ศาสนาอื่น(อิสลาม)กำลังลุกคืบหน้าอย่างรวด
เร็วไปตามจังหวัดต่างๆทั่วเมืองไทย.

พระเณรในเมืองไทยที่มีจำนวนเกิน200.000รูป
พวกท่านเคยคิดถึงเรื่องอย่างนี้กันบ้างไหม.
ในขนะที่รัฐบาลไทยหยุดการอุดหนุนด้านการ
เงินให้กับวัดในเมืองไทย.แต่ศาสนาอื่นเขากลับ
ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศอย่าง
มากมายมหาศาล
ตามหัวเมืองต่างในประเทศไทยเวลานี้.มัสยิต
หรือสุเหร่ากำลังผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดหน้า
ฝน.

ถ้าตราบใดพระสงฆ์องค์เจ้าในเมืองไทยยังคง
นั่งหลับตาพุทโธๆอยู่เหมือนเวลานี้รับรองเลยว่า
การสิ้นสุดศาสนาพุทธในเมืองไทยจะปรากฎให้
ชาวพุทธได้เห็นอย่างแน่นอนครับ.
เราชาวพุทธคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเวลานี้แถว
3จังหวัดชายแดนภาคไต้ศาสนาพุทธได้รับผล
กระทบอะไรบ้างที่วัดบางวัดกลายเป็นสุเหร่าไป
แล้ว


ตรงข้ามโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามกลับเกิดขึ้นทั่วไปในประเทศไทย.
#ที่ผมลุงไม้4พูดนี้ไม่ใช้จะกีดกันศาสนาอื่นแต่
อยากชี้ให้ชาวพุทธทั้งหลายสำเหนียกถึงการ
สิ้นสลายของพุทธศาสนาในเมืองไทยเท่านั้น#

ท่านทั้งหลายอาจสงสัยว่าทำไมผมลุงไม้4ถึงยก
เอาเรื่องของศาสนาเข้ายุ่งกับ.รัฐธรรมนูญ.ด้วย
ก็เพราะมันมีสาเหตุครับ.
รัฐบาลในอนาคตใกล้ๆนี้จะมีคนที่นับถืออิสลาม
เข้ามามากเป็นประวัติการณ์ครับ.
เมียเก็บของเสี่ยโอเป็นมุสลิมถึง2ครับ.เมียของ
นายประยุทธ์ จันทร์โอชาก็อิสลาม.
นายไพรบูลย์ คุ้มฉายา.ก็อิสลามทั้งแท่ง.
(คนพวกนี้ผมลุงไม้4ถอดยศพวกมันตั้งแต่มันยึด
อำนาจจากรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แล้วครับ)

5.ถ้าประชามติผ่านประเทศไทยจะเหมือน.พม่า
ในอดีตร้อยเปอร์เซ็นต์
ทหาร.บก.ของไทยจะเหยียบหัวคนไทยไว้ไต้
รองเท้าคอมแบทชนิดว่าไม่อาจจะอ้าปากขึ้นได้

วันนีขอแค่นี้ก่อนไว้วันหน้าจะขอนุญาตนำเรียน
ให้ทราบว่า.ทำไมต้องปฏิวัติประเทศไทยโดยเรา
ประชาชนคนไทยครับ

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
ลุงไม้4.
25/7/2559

ปล.
ย้อนหลังจากพศ.2490ไปข้างหลังคนไทย
เคยฝากความหวังไว้กับ.ทหารเรือไทย.ว่าคือตัว
ถ่วงดุลย์อำนาจกับ.ทหารบก.ความหมายก็คือ
ที่ผ่านๆมาทหารเรือไทยไม่เคยลุแก่อำนาจของ
ความโกรธ.โลภ.หลง.ทำการ.กบฎ.รัฐบาลจาก
พลเรือนแต่เวลานี้.ทหารเรือไทยคงลืมวีรกรรม
ที่บรรพชนของ.ทหารเรือไทยได้ทำไว้กับแผ่น
ดินไทยแล้ว
ทหารเรือจึงลดศักดิ์ศรีของทหารเรือไทยไปเป็น
ลูกไล่ของทหารบกเหมือนเช่นทุกวันนี้
ผมลุงไม้4รู้สึกอายบรรพชนทหารเรือไทยแทน
พวกท่านจริงๆครับพี่น้อง.ทหารเรือไทย.

No comments:

Post a Comment