Thursday, July 7, 2016

ดร. เพียงดิน 7 ก.ค. 2559 พร้อมจะแตกหัก กับ เผด็จการทหารและเครือข่ายราชาธิปไตยหรือยัง?

ดร. เพียงดิน 

7 ก.ค. 2559    พร้อมจะแตกหัก กับ เผด็จการทหารและเครือข่ายราชาธิปไตยหรือยัง?https://www.youtube.com/watch?v=HWFEMjGeiIM 


https://www.youtube.com/watch?v=Km4aEUKwnk4 


https://www.youtube.com/watch?v=BwX63xyMkhc

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk1sGgbDo2A


https://www.youtube.com/watch?v=bzvL6nZNWtU 


mp3;

http://www.mediafire.com/?p86e7ayl5n1m0tq 

——————————

No comments:

Post a Comment