Sunday, June 19, 2016

ทหารช่างมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง กลุ่มอาชีวะฯ เพื่อพิทักษ์สถาบันกษัตริย์

ข่าววงใน บอกให้ประกาศกันทั่วว่า การจัดตั้งกลุ่มอาชีวะ และประชาชนพิทักษ์สถาบันฯ นั้น ทหารช่างมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังNo comments:

Post a Comment