Saturday, February 27, 2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทย รายการชี้ผิดชี้ถูก หัวข้อ "ไทยพุทธ+มุสลิม อย่าหูเบา เขากำลังแบ่งแยกและปกครองเรา"


จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทย
รายการชี้ผิดชี้ถูก หัวข้อ "ไทยพุทธ+มุสลิม อย่าหูเบา เขากำลังแบ่งแยกและปกครองเรา" 
วิทยากร: จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)


No comments:

Post a Comment