Sunday, January 31, 2016

ดร.เพียงดิน รักไทย วิพากษ์สังคมไทย จากรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ และการยัดเยียดจิตสำนึกแก่ชาวรากหญ้า

ดร.เพียงดิน รักไทย วิพากษ์สังคมไทย จากรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ และการยัดเยียดจิตสำนึก

ดร. เพียงดิน ทดสอบไมค์ เพลงพิษรักพิษณุโลก และข้อคิดเรื่องการยัดเยียดจิตสำนึกแก่ชาว­รากหญ้า


----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
----------------------
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

No comments:

Post a Comment