Sunday, December 20, 2015

เรื่อง การรายงานความคืบหน้าของการสร้างเครือข่ายปวงชนอภิวัฒน์ มดแดงล้มช้าง กับ ดร. เพียงดิน รักไทย

เรียน พี่น้องทุกท่าน   
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าของการสร้างเครือข่ายปวงชนอภิวัฒน์ มดแดงล้มช้าง 

วันนี้ ในแวดวงของท่าน ได้ดำเนินการสานเครือข่าย หรือรวบรวมพี่น้องร่วมอุดมการณ์ไว้แค่ไหนแล้ว  รายงานความคืบหน้าได้ที่นี่ http://goo.gl/forms/7rmaU61esg เพื่อดร. เพียงดิน จะได้นำสรุปและแจ้งให้ท่านได้ทราบ เพื่อเป็นฐานสำหรับการประกาศความชอบธรรม ในฐานะเสียงของปวงชนชาวไทย บนเวทีสากลต่อไป  

หากท่านเห็นด้วยกับขบวนเปลี่ยนระบอบ ล้มระบอบเผด็จการแบบไทย ๆ ให้สิ้นซาก แล้วสร้างระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ โดยขบวนประชาพาไป  โปรดพิจารณาเข้าร่วมขบวนการ และรายงานการเติบโตของท่าน โดยข้อความที่ท่านส่งให้ จะเป็นความลับ และเราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน  และย้ำอีกครั้ง ว่า นี่ไม่ใช่การระดมรายชื่อเพื่อไปขอเบิกเงินทองจากใครทั้งสิ้น  และความลับของข้อมูล ดร. เพียงดิน ออกหน้า รับประกันให้

อีกครั้งหนึ่ง ลิ้งค์นี้นะครับ http://goo.gl/forms/7rmaU61esg

No comments:

Post a Comment