Friday, December 11, 2015

แถลงการณ์ให้กษัตริย์ภูมิพลสละพระราชอำนาจ โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

แถลงการณ์ให้กษัตริย์ภูมิพลสละพระราชอำนาจ  โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

มหาวิทยาลัยประชาชน แหล่งความรู้เพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย และจิตสำนึกเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยสันติวิธี และความเชื่อมั่นในพลังของอาวุธทางปัญญาNo comments:

Post a Comment