Sunday, November 8, 2015

ข่าวรั่ว...กรณีหมอหยองตายนะผมรู้มานานแล้ว

ข่าวรั่ว..จากวงในฝุด ๆ (ฮิ ๆ)


.กรณีหมอหยองตายนะผมรู้มานานแล้วตั้งแต่แรกหลังถูกจับยัดเข้าคุกทหารได้วันสองวันแล้วแหล่งข่าวระดับสูงบอกผมว่าหมอหยองตายแล้วมาเกือบสองสัปดาห์ครับ. ผมคิดว่าจริงและเคยทายไว้ว่า
1. หมอหยองจะกลายเป็นคนสวปสูญไม่มีข่าวไม่มีศพนะ
2. ถ้ามีศพต้องทิ้งระยะนานออกไปหน่อยทำเป็นป่วยหนักแล้วสักพักค่อยบอกว่าตาย. ถามว่าตั้งแต่จับยัดคุกทหารเคยมีใครเห็นตัวมีภาพถ่ายมันบ้างละ. ไม่มีเลย
วันนี้มันออกข้อสองมาครับ 

ผมจึงไม่แปลกใจเลย. และคาดว่างานนี้ยังสาวกันใหญ่ไม่จบง่ายๆทั้งทั้งท่ีต้องการให้จบเหยียบปากห้าวลงข่าวๆมันจะลงใต้ดินครับทีนี้จะซุบซิบกันต่อมันไปเลย.  ที่เดาถูกเพราะพวกนี้มีคุณสมบัติสองข้อใหญ่ท่ีทำให้เรามองมันทะลุครับ
1โง่เพราะหลักสูตรท่ีเรียนมามันต้องการให้โง่
2 กร่างคิดว่ามันเป็นเทวดาจะทำอะไรก็ไม่ผิด. ตอแหล. สอพลอเป็นสันดารทั้งก๊กโคตรตระกูลมันเลย

No comments:

Post a Comment