Wednesday, August 26, 2015

รายงานข่าวจากอเมริกา ชี้กงสุลใหญ่แอลเอ ใช้อำนาจมิชอบ ก้าวล่วงสิทธิของพลเมืองไทยในอเมริกาขอเป็นกำลังใจให้กับ คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม 


​ 
นี่คือ ภาพรองกงสุล สรศักดิ์ สมรไกรสรจักร จากสถานกงสุลใหญ่แอลเอ ที่สนับสนุนให้คนของสมาคมไทยซานฟรานฯ กระทำการขู่อาฆาตด่าทอใครก็ได้ ที่เขาคิดว่าเป็นผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลพิเศษชุดปัจจุบัน ตามคำสั่งของคนข้างบน เป็นความจริง ว่า มีผู้ใช้อำนาจปกครองในทางมิชอบ ปราศจากเหตุผลที่ชอบธรรม มีกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ นำพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชินี มาใช้บีบบังคับ และกดดันประชาชนให้ตกเป็นทาส และเป็นเหยื่อ โดยหน่วยราชการสนับสนุน ให้ประชาชนต้องพบความเดือดร้อน กระทรวงการต่างประเทศ ใช้อำนาจผิดทาง ทำร้ายสังคมในต่างแดนให้เกิดความวินาศอัปปาง โดยอำพรางตนอยู่หลังทรชน กับเครือข่ายที่ย้ำยีจิตใจคนไทย คนในสังคมมีจำนวนหลายแสนคนในแคลิฟอร์เนีย แต่นำคนเพียงไม่ถึงร้อยคน ออกมาสร้างภาพหลอกหลอนมายาว่าจงรักภักดี แต่แท้ที่จริงนั้น เป็นการก้าวล่วงสิทธิมนุษยชน และกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายสหรัฐ ขอให้องค์กรของคณะราษฎร จงประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรม สังคมไทยและประเทศชาติ จะได้รอดพ้นจากอุ้งมือโจรและประชาชนมีเสรีภาพแท้จริง บนผืนแผ่นดินอเมริกา รัฐบาลไทยไม่มีอำนาจใดๆที่จะว่าจ้าง จ้างวานคนพาลราวี อิสระภาพของผู้อื่น เป็นการกระทำที่โฉดชั่ว และขอให้มดแดงทุั้งหมดจงระวังตนไว้ เมื่อมันเริ่มแผนการกำจัดคนที่ยืนอยู่กับความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชน หมายความว่า กลไกของราชการในตปท.กำลังจะทำลายความหวังประชาธิปไตย

เพิ่มเติม...

กรุณาแก้ไข นามสกุล สรศักดิื์ สมรไกรสรกิจ
ไม่ใช่ สมรไกรสรจักร (พิมพ์ผิด)
ตำแหน่ง รองกงสุลใหญ่ ไม่ใช่กงสุลใหญ่


ตัวกงสุลใหญ่ เจษฎา กตะเวทิน
ในภาพนี้ ขึ้นมาร่วมประชุมที่เอเมอรี่วิลล์ ในการก่อตั้งชมรมร้านอาหารไทยซานฟรานฯ (ภาพ ๒๓ ส.ค. ๕๘)

ส่งภาพผิด อันนี้ กงสุลเจษฎา
คาดว่า การสร้างเครือข่ายร้านไทยของฝ่ายรักสถาบัน เพื่อต่อต้านราชาก๋วยเตี๋ยวซึ่งเท่ากับรัฐบาลใช้กลวิธีใต้ดินกำจัดศัตรูโดยอาศัยกลไกทางธุรกิจสัมพันธ์

No comments:

Post a Comment